Nu furaţi viitorul festivalului vostru! | Dragusanul.ro

Nu furaţi viitorul festivalului vostru!

 

Un rocker adevărat mi-a adus la cunoştinţă că mulţi tineri îşi lipesc de mână, în loc de brăţară, câte o bandă din hârtie colorată şi, profitând de cumsecădenia organizatorilor, intră la concerte în mod fraudulos. Mi s-a sugerat să rog gardienii să fie mai vigilenţi, dar, între a fi furaţi şi a avea o atitudine cât de cât neprietenoasă faţă de public, noi alegem să fim furaţi.

 

Problema este că tinerii care apelează la metode necinstite nu pe noi ne trag pe sfoară, ci viitorul festivalului lor. Bucovina Rock Castle nu înseamnă Consiliul Judeţean, Muzeul Bucovinei sau Centrul Cultural „Bucovina”, ci cultura generaţiilor viitoare de oameni gânditori şi cu atitudine civică şi tocmai de asta provoacă reacţii brutale din partea snobilor, bigoţilor, culturnicilor buzincurişti şi a extremiştilor religioşi. Bucovina Rock Castle are şanse de viitor doar dacă generaţiile de oameni gânditori ale viitorimii se vor strădui să fie, şi prin propria lor cultură, şi prin atitudine, şi prin onestitate, altfel decât generaţiile care astăzi duc ţara, neamul şi credinţa în ruină.

 

Nu cerem respect pentru munca noastră, ci respect pentru voi înşivă. Păziţi-vă de manelismul spiritual, care este cu adevărat nociv. Manelele, pe plac sau nu, înseamnă, totuşi, muzică, deci tentative de şi spre frumos, chiar dacă eşuează în satisfacţia primară a minţilor sortite să se mulţumească, de la un capăt în celălalt al vieţii, cu puţin. Şmecheria, hoţia, păcălirea, „descurcăreala” nu sunt doar decăderi morale, ci şubreziri sigure a personalităţilor în formare, şubreziri asemănătoare uscării crengilor, una câte una, într-un copac tânăr.