Nicolae Iorga: Întru amintirea Reginei Maria | Dragusanul.ro

Nicolae Iorga: Întru amintirea Reginei Maria

A plecat dintre noi un suflet mare, o voinţă de oţel şi o inimă caldă.

 

Acestea toate le-a fost pentru noi Regina Maria.

A simţit, a luptat şi a suferit cu noi şi pentru noi.

Nici un dor al nostru nu i-a fost străin, nicio durere a noastră n-a rămas neştiută de dânsa.

A dat sfatul cel bun şi mângâierea cea mai duioasă.

Am fi cel din urmă dintre neamurile lumii dacă am uita-o.

N. Iorga (Neamul Românesc pentru Popor, Anul XXIV, Nr. 16-17, 15 August şi 1-iu Septembre 1938)

*