nevinovată dulce Bucovină! | Dragusanul.ro

nevinovată dulce Bucovină!

Radu Bercea g

*

se face iarăşi zi ca o izbândă

a soarelui desferecat din beznă

şi-mi pun cămaşă viaţă şi osândă

căci şarpele s-a-nfăşurat pe gleznă

de parcă mersul meu prin galaxie

primejduieşte stele nenăscute

şi lumile care vor fi să fie

cu alte căi la fel de neştiute,

 *

la fel de rupte încă din părinţi

şi proaspăt aruncate în lumină,

căci iar te vinzi în grabă pe arginţi

şi pe iluzii false, Bucovină,

în vreme ce ţărâna ta cea sfântă

a ferecat ninsorile în cer

să nu auzi cum curgerea lor cântă

sub crucea vremuirii: ler, Oi, ler!

 *

şi nu auzi şi nu mai ştii nimic,

deşi pe zare brazii se închină

doar stelelor ce ştiu să dea în spic,

nevinovată dulce Bucovină!