Mircea Streinul: Poezia | Dragusanul.ro

Mircea Streinul: Poezia

 

 

 

Domnului

IONEL BARBU,

omagiu pentru o frumoasă

omenie,

M. S.

 

 

 

Ninsoarea coboară spre podul de aur,

care spre nouri pluteşte; în vasta câmpie

fanare veghează albastra călătorie.

 

 

Oraşul parcă-i o alta câmpie,

câmpie de piatră; luminile lui

s-au risipit în bătaia vântului.

 

 

M-am odihnit cu serile tale,

poezie; magii s-au tot dus la vale,

Iisus întârzie.

 

 

Pe mirişti fanarele

somnul şi-l zbat;

visul spre culme turmele

 

 

şi le-a mânat;

magule, magule, unde să fie

steaua mică şi târzie?