mileniul trei după Hristos | Dragusanul.ro

mileniul trei după Hristos

Desen de Nicolae Crasi

Desen de Nicolae Crasi

*

mileniul trei după Hristos

într-un fragment al vremuirii:

copacii freamătă frumos,

frumoasă-i desluşirea firii,

dar se aud şi nişte paşi

şi nişte rătăciri buimace,

şi frică parcă ţi se face

şi umbra-ţi vine să o laşi

 *

pe la răscruci ca pe-o cămaşă

ce sufletul cumplit ţi-l strânge

atunci când cerul uriaşă

lumina şi-o preface-n sânge

ca să te lege mult mai strâns

de iarba care ţi-i destin,

la fel şi celor care vin

din ne-nţelesul necuprins,

 *

dar nu contează, ceasul tău

şi-aşterne limbile duios

de-a curmezişul unui hău:

mileniul trei după Hristos