Mihai Hrincescu, un "zicălaş" prin el însuşi | Dragusanul.ro

Mihai Hrincescu, un „zicălaş” prin el însuşi

 

Tânărul artist şi cercetător al spiritualităţii româneşti din Bucovina, Mihai Hrincescu, a devenit, prin el însuşi, un nume cu renume al folclorului contemporan. Dar Mihăiţă Hrincescu este mult mai mult decât atât, vocaţia lui de „zicălaş”, lesne de desluşit şi în timbrul special al vocii, manifestându-se mult mai profund, adică prin cunoaştere şi aprofundare, lui fiindu-i la fel de familiare şi rafturile cu manuscrise sau cu fonotecări ale Academiei Române, dar şi culmile bucovinene în care mai supravieţuiesc, discret risipite prin căsuţe vechi, comori de simţire, de inefabil şi de metafizic, pe care le scoate la iveală cu răbdare şi pricepere, uneori chiar în compania orchestrală a spectacolelor „zicălaşilor” Petru Oloieru, Răzvan Mitoceanu, Adrian Pulpă, Narcis Rotaru şi Ionuţ Chitic.

 

Mihai Hrincescu este concreteţea cântecului conştient de sine, a parcursului spiritual din veac în veac, dinspre respiraţia străbunilor, înspre cea a viitorimii conştiente. Dacă va mai supravieţui şi o astfel de viitorime printre nămolirile parvenitismului generalizat, ale căror crunte revărsări distrug totul în calea lor. Şi, în primul rând, identitatea.

 

La mulţi ani, Mihai Hrincescu,

şi Dumnezeu să ni te ţie

numai întru bucurie!