Mihai Creţeanu, îngerul din Împărăţia Inimii | Dragusanul.ro

Mihai Creţeanu, îngerul din Împărăţia Inimii

 

 

 

 

 

Îl ştiu din anul în care cea mai frumoasă femeie din Suceava, Dr. Gabriela Creţeanu, organiza, în sala Teatrului din Suceava, primul congres mondial de diabetologie din România, şi când eu, din culise, săvârşeam îndatoririle de gazdă. Mă învăluise în privirile lui calde cu atâta prietenie şi bunătate, încât, ori de câte ori, de-a lungul vieţii noastre, ne-am reîntâlnit, îi căutam răsfăţul acela luminos al privirilor, ca să mă bucur de el cu toţi porii. Între timp, aproape fără ştirea noastră, deveniserăm prieteni. Are toate cărţile pe care le-am scris într-un amar de viaţă şi poate că şi pentru cărţile mele încă nescrise se ocupă grijuliu de inima mea. Uneori, chiar şi în zilele sale libere, de la propria-i clinică. Într-o zi, l-am întrebat dacă, pe lângă medici cu reputaţie naţională şi internaţională, toţi membrii familiei Creţeanu sunt oameni de omenie cum rar mai poţi afla. A râs, asigurându-mă că toţi, deci şi fiul Mihai Creţeanu Jr., ezitând să se pronunţe doar asupra nepoţelului, care e încă prea mic, dar dă semne încurajatoare în privinţa viitorului.

 

 

În sufletul meu, întreaga familie Creţeanu are un soclu al încrederii şi recunoştinţei, dar Mihai Creţeanu, om optimist şi cu replici savuroase, este un fel de cântec, pe care mi-l şoptesc, adesea, cu duioşie, regretând doar faptul că, deşi avem atâtea în comun, rareori izbutim să ne şi întâlnim, pentru a sta la taifas. Doar atunci când e nevoie să mă folosesc de calitatea domniei sale de înger în Împărăţia Inimii, apucăm să ne bucurăm împreună şi parcă nu ne-am mai despărţi, pentru că avem atâtea şi atâtea de redescoperit în noi şi de confirmat prin dialog.

 

 

Ziua de astăzi aparţine şi domnului Dr. Mihai Creţeanu şi, poate că de aceea, zăpezile pe care le văd pe fereastră mi se par mai luminoase. Mă închin Domniei Sale cu mintea şi cu sufletul, urându-i, cu vorbele de odinioară ale lui Vlad Ţepeş:

 

 

La mulţi ani, domnule dr. Mihai Creţeanu,

şi Dumnezeu să vă ţie

numai întru bucurie!

 

 

Bucuria noastră şi, fără îndoială, a dumnezeirii.