Miclăuşeni - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Miclăuşeni – Botoşani, la 1774

Ținutul Botoșani

10 iunie 1774

Ocolul Câmpului

*

Miclăuşenii

*

Toată suma caselor: 25

Scădere rufeturi, însă: 12

2 mazili

4 argaţi

1 herghelegiu

3 prisăcari

1 văcar

1 popă

Rămaşi birnici: 13

*

Birnici:

*

Vasile, rusul

Fodorco

Tănase Lungul

Tănase Unghiul

Grigoraş Mutul

Vasile Gavrilescul

Ion zet (al) Mândrescul

Toader

Tănase Brici

Hrior, morar

Grigori, muntian

Andrei, rus

Ion, rus

*

Rufeturi:

*

Ilie Cracalie, mazil

Vasile Cracalie, mazil

Vasile Berne, argat

Timofte, rusul, argat

Lazor Buliga, argat

Arhirie, argat

Petre, herghelegiu

Ilie, prisăcar

Petraşcu Hanitca, pas

Nichita, rus, văcar

Hortolomeiu, pas

Popa Nichita

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 186 şi 187