Mămăliga, Noua Suliţă - Hotin, la 1770 | Dragusanul.ro

Mămăliga, Noua Suliţă – Hotin, la 1770

Ţinutul Hotinului

1770-1772

Ocolul de Sus

*

Mămăliga

*

Toată suma caselor: 45

Scădere rufeturi, însă: 3

1 popă

2 ţigani

Rămân birnici: 42

*

Birnici:

*

Ion Lăzărescul

Donulac sin (fiu) Ion

Ştefan sin Sandei

Toader Vântul

Vasile sin Tănase

Ion socru popei

Toader sin Ţari

Miron

Toader

Mihalache

Ioniţă Cărare

Luchian zet (al) lui Cărare

Necolae zet Gavril

Gabril

Andrieş

Marcu, rus

Grigoraş Căzacu

Dumitraşcul

Tănase Cucul

Tănase Bătrânul

Tănase sin Costandin

Ştefan Darie

Ion, ungurian

Ştefan Căzacul

Gavril, sârbul

Toader, cioban

George, harabagiu

Iacob Cocoros

Vasile Vrancia

Vasile, rusul

George

Acsinte

Ioniţă Moşniaga

Ion, vornic

Ursul

George Caranda

George

Mihail

Leonte

Şova

Anton brat (frate) Chirandei

Dumitru, bejenar

*

Rufeturi:

*

Popa Simeon

Vasile, ţigan

Crăciun, ţigan

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 112