Mălinţi – Hotin, la 1770-1772 | Dragusanul.ro

Malinţi – Hotin, la 1770-1772

Ţinutul Hotinului

1770-1772

Ocolul de Sus

*

Maliniţa

*

Toată suma caselor: 40

Scădere rufeturi, însă: 2

1 popă

1 dascăl

Rămân birnici: 38

*

Birnicii:

*

Fodor, rus

Dănilă

Sofronie

Ştefan Grosuţu

Iacob Hroşoniuncul

Ion, olariul

Vasile Boşătciuc

Toader Lemic

Tănase sin Ursul

Dănilă Roşunic

Vasile Huţuliac

George Gorţan

Hrior Babiuc

Ştefan Babiuc

Ivan zet (al) Buzatul

Fedor

Dumitru, argat la jidov

Andronache al Nichitii

Ion al Paraschivei

Simion zet Rpgojă

Toade Gherela

George Hurianu

Ion Cârstianu

Nicolae Şchiopul

Onofrei sin (fiu) Andrei

Ion Rogojă

Costandin, ciubotariul

Toader Ghibacic

Grigoraş Rogoja

Nicolae al Lupoaei

Simion Dascovici

Pavel a Frişoaei

Ştefan Huvnavii

Iacob Horbatiuc

Ion Cereşnia

Andreeş Iurenciuc

Ştefan, butnariul

Vasile Tuja

*

Rufeturi:

*

Popa Toader

Vasile, dascăl

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 125 şi 126