Magistraţi austrieci în Bucovina României Mari | Dragusanul.ro

Magistraţi austrieci în Bucovina României Mari

Cernăuţi, 1894

 

1919, septembrie 10: Decretul de confirmare a autorităţilor judecătoreşti. Începând cu 1 septembrie 1919, se confirmă „la autorităţile judecătoreşti din Bucovina, următoarele persoane[1]:

 

La tribunalul Cernăuţi.

 

Dr. Carol Plohn, consilier superior de rangul VI şi cu titlul şi caracterul de consilier aulic.

Mallek Artur, consilier superior cu rangul VI.

Münzer Isidor, consilier superior cu rangul VI.

Wydiniwsky Simion, consilier superior cu rangul VI.

Zukowski Teofil, consilier superior cu rangul VI.

Isopescu Emilian, consilier cu rangul VII.

Ohrländer Lazar, consilier cu rangul VII.

Syrzistie Ferdinand, consilier cu rangul VII.

Dr. Reininger Heinrich, consilier cu rangul VII.

Bartoschek Josif, consilier cu rangul VII.

Dr. Gold Isidor, consilier cu rangul VII.

Feuer Eugen Maximilian, consilier cu rangul VII.

Mamieniecki Kasimir, consilier cu rangul VII.

Dr. Regius Alfons, consilier cu rangul VII.

Dr. Wicentowicz August, consilier cu rangul VII.

Dr. Kohlruss Alfred Artur, consilier cu rangul VII.

Dr. Ebner Benjamin, consilier cu rangul VII.

Meixner Felix Gregor, consilier cu rangul VII.

Breier Nathan, consilier cu rangul VII.

Dr. Chlebik Iosif Stanislaus, consilier cu rangul VII.

Fernbach Nusim, judecător de district cu rangul VIII.

Neuborn Erich, judecător de district cu rangul VIII.

Offner Oscar Eugen, judecător de district cu rangul VIII.

 

Julius Chrzanowski, 1894: Armenisches Wohnhaus in Suceava

 

La tribunalul Suceava.

 

Procopovici Emilian, consilier superior cu rangul VI.

Marin Adolf, consilier cu rangul VII.

Dr. Iwanowicz Victor, consilier cu rangul VII.

Dr. Perthain Hermann, consilier cu rangul VII.

Dr. Bernfeld Edmund, consilier cu rangul VII.

Ludwak Isidor, consilier cu rangul VII.

Migdal Anton Arthur, consilier cu rangul VII.

Gaina Garabet, consilier cu rangul VII.

Kupferberg Abraham Isak, consilier cu rangul VII.

Payersfeld Edmund, consilier cu rangul VII.

Gaube Ioan, judecător de district cu rangul VIII.

 

Biroul de Identificări al Chesturii de Poliţie din Cernăuţi

 

La procuratura Statului de pe lângă tribunalul Cernăuţi.

 

Strohmayer Franz Ludwig, procuror cu rangul VII.

 

La judecătoria Ciudei.

 

Kanel Bruno, judecător de district cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Coţmani.

 

Iosan Oskar, judecător de district cu rangul VIII.

 

La judecătoria Putila.

 

Szylecki Ludwig, judecător de district cu rangul VIII.

Kessler Iulius, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Sadagura.

 

Steiner Abraham, judecător de district cu rangul VIII.

Iakubowicz Kajetan, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Stăneşti.

 

Markiewicz Valerian, judecător de district cu rangul VIII.

Danczul Vladimir, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Storojineţ.

 

Sbiera Ion, judecător de district cu rangul VIII.

Lichtenfeld Emanoil, judecător de district cu rangul VIII.

 

La judecătoria Văşcăuţi.

 

Aniuc Honorin, judecător de district cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Vijniţa.

 

Fedorowicz Atanasie, judecător de district cu rangul VIII.

Manugiewicz Grigori, judecător de district cu rangul VIII.

Dr. Rabl Iakob, judecător de district cu rangul VIII.

Faustman Teodor, judecător de district cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Zastavna.

 

Smereczynski Vladimir, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Câmpulung.

 

Kupczenko Eugenie, judecător de district cu rangul VIII.

Dr. Löwy Ludwig, judecător cu rangul IX.

German Otto, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Rădăuţi.

 

Hilsenrad Simeon, judecător de district cu rangul VIII.

Kessler Karl Herman, judecător de district cu rangul VIII.

Antschl Heinrich, judecător de district cu rangul VIII.

Paul Adalbert, judecător de district cu rangul VIII.

Rachut Friedrich, judecător de district cu rangul VIII.

Strominger Solomon, judecător de district cu rangul VIII.

Hopp Waldemar, judecător de district cu rangul VIII.

Markewicz Anton, judecător cu rangul IX.

Tepperberg Bernard Oton Enric, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Seletin.

 

Dr. Katt Erwin, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Stulpicani.

 

Schmidt Maximilian, judecător de district cu rangul VIII.

 

Rădăuţi, în 1917

 

Tot din 1 septembrie 1919, erau „permutate”, deci transferate, alte „persoane” ale magistraturii bucovinene, şi anume:

 

La tribunalul Cernăuţi.

 

Dr. Bilinski Martin, consilier cu rangul VII, de la tribunalul Suceava.

Dr. Rosenzweig Leon, judecător de district cu rangul VIII, în aceeaşi calitate, de la judecătoria Coţmani.

Iaroszynski Eusebie, judecător de district cu rangul VIII, în aceeaşi calitate, de la judecătoria Coţmani.

Hilsenrad Conrad, judecător de district cu rangul VIII, în aceiaşi calitate, de la judecătoria Siret.

Voloşciuc Vichenti, judecător de district cu rangul VIII, în aceeaşi calitate, de la judecătoria Siret.

Dr. Zallik Sigmund judecător cu rangul IX, în aceeaşi calitate, de la judecătoria Ciudei.

 

 

La tribunalul Suceava.

 

Bensdorf Kasimir, consilier de district cu rangul VII, de la judecătoria Coţmani.

Popovici Cornelie, judecător de district cu rangul VIII, de la judecătoria Solca.

Hausvater Maximilian, judecător de district cu rangul VIII, de la judecătoria Gura-Homorului.

 

 

La procuratura de pe lângă tribunalul Cernăuţi.

 

Dr. Mayer Hans, substitut de procuror cu rangul VIII, de la procuratura Statului de pe lângă tribunalul Suceava.

 

La judecătoria Sadagura.

 

Dr. Rosenzweig Edmund, judecător cu rangul IX, de la judecătoria Vijniţa.

 

 

La judecătoria Siret.

 

Schieber Arnold, judecător de district cu rangul VIII, de la judecătoria Ciudei.

Brucker Maximilian, judecător cu rangul IX, de la judecătoria Ciudei.

 

 

Numiri, începând de la 1 septembrie 1919:

 

La judecătoria Cernăuţi.

 

Iosif Meixner, fost consilier la Curtea de apel din Lemberg, consilier superior cu rangul VI.

Curkowski Iulian, consilier conducător al judecătoriei Sadagura, consilier de tribunal cu rangul VII.

Gaschler Franz, consilier conducător al judecătoriei Vijniţa, consilier de tribunal cu rangul VII.

Iasilkowski Sigmund Kasimir, consilier conducător al judecătoriei Boian, consilier de tribunal cu rangul VII.

Weiss Siegfried Oscar, consilier la judecătoria Vijniţa, consilier de tribunal cu rangul VII.

Förster Sigmund, consilier la judecătoria Storojineţ, consilier de tribunal cu rangul VII.

Piatkiewicz Kazimir, consilier conducător al judecătoriei Seletin, consilier de tribunal cu rangul VII.

Bursztyn Heinrich, consilier de district la Cernăuţi, consilier de tribunal cu rangul VII.

Iacubovici Boldişor George, substitut de procuror la Suceava, consilier de tribunal cu rangul VII.

Dr. Löwner Leo, judecător de district la Cernăuţi, consilier de tribunal cu rangul VII.

Iosefovicz Kajetan, pretor la judecătoria Zastavna, consilier de tribunal cu rangul VII.

Dracinschi Constantin, judecător de district la Cernăuţi, consilier de tribunal cu rangul VII.

Dr. Iwaszko Mihail, pretor la judecătoria Văşcăuţi, judecător de district cu rangul VIII.

Piotrovschi Octavian, judecător la judecătoria Vatra-Dornei, judecător de district cu rangul VIII.

Silion Eugen, judecător la judecătoria din Seletin, judecător de district cu rangul VIII.

Popescu Octavian, judecător la judecătoria Siret, judecător de district cu rangul VIII.

Dr. Cercavski-Ielita Eutimie, judecător la judecătoria Rădăuţi, judecător de district cu rangul VIII.

Dr. Wachtel Leon, judecător volant cu rangul IX, judecător stabilit la Cernăuţi.

Bendas Alfonso, jurist la divizia VIII în Cernăuţi, judecător volant la tribunalul Cernăuţi.

 

 

La tribunalul Suceava.

 

Bendas Alexie, consilier conducător al judecătoriei Stulpicani, consilier de tribunal cu rangul VII.

Frisch Ioan, consilier conducător al judecătoriei Gura-Homorului, consilier de tribunal cu rangul VII.

Samuil Zentner, consilier conducător al judecătoriei Câmpulung, consilier de tribunal cu rangul VII.

Krämer Emil, consilier conducător al judecătoriei Vatra-Dornei, consilier de tribunal cu rangul VII.

Slavic Carot, pretor la Vatra-Dornei, consilier de tribunal cu rangul VII.

Barbier Teoctist, pretor la Solka, consilier de tribunal cu rangul VIII.

Zaharovschi Eusebie, judecător la judecătoria Câmpulung, judecător de district cu rangul VIII.

Saco Christi, judecător la judecătoria Gura-Homorului, judecător de district cu rangul VIII.

Isopescu Aurelian, judecător la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul VIII.

 

 

La procuratura Statului de pe lângă tribunalul Cernăuţi

 

Lazarus Norbert, procuror la Cernăuţi, prim-procuror cu rangul VI.

Balmoşiu Dimitrie, substitut de procuror la Cernăuţi, procuror cu rangul VII.

Dr. Tarnavschi Aurel, judecător la judecătoria Solca, substitut de procuror cu rangul VIII.

 

 

La procuratura Statului de pe lângă tribunalul Suceava

 

Tomovici Olou, procuror la Suceava, procuror conducător cu rangul VIII.

Paczynschi Stanislaus, judecător la judecătoria Ciudei, substitut de procuror cu rangul VIII.

Dr. Ternaveanu Orest, judecător la judecătoria Siret, substitut de procuror cu rangul VIII.

Verenca Valerian, judecător la tribunalul Suceava, substitut de procuror cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Boian

 

Bocancea Epaminonda, judecător de district la judecătoria Rădăuţi, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Kotlar Isidor, judecător volant, judecător pe post definitiv cu rangul IX.

 

La judecătoria Ciudei

 

Rei Vasile, judecător de district la judecătoria din Câmpulung, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Busch Rudolf, auscultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.

Nestmann Iosif, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

Dr. Roseblatt Alfred, auscultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Coţmani

 

Dr. Hostiuc Constantin, judecător la tribunalul Cernăuţi, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Dr. Sigmund Bibring, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

 

La tribunalul Putila

 

Volcinschi Miron, judecător la tribunalul Suceava, pretor cu rangul VIII.

 

La judecătoria Sadagura

 

Hahon Ioan, judecător la judecătoria Stăneşti, pretor cu rangul VIII.

Dr. Rubel Iacob, judecător la judecătoria Zastavna, pretor cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Siret

 

Teleaga George, judecător la judecătoria Câmpulung, pretor cu rangul VIII.

Patraş Apolo, judecător la judecătoria Siret, judecător de district cu rangul VIII.

Biesiadowski Eugen, judecător la judecătoria Siret, judecător de district cu rangul VIII.

Schubert Iosif, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

Greculessi Wilhelm Peter, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Stăneşti

 

Flocea Ilie, judecător la judecătoria Solca, pretor cu rangul VIII.

 

La judecătoria Storojineţ

 

Jemna George, judecător la judecătoria Storojineţ, judecător de district cu rangul VIII.

Eipert Peter, judecător la judecătoria Storojineţ, judecător de district cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Văscăuţi

 

Giurumia Vasile, auscultant la tribunalul Cernăuţi, pretor cu rangul VIII.

Dr. Lang Leon, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Vijniţa

 

Halip Eugenie, pretor la judecătoria Stăneşti, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Salner Osvald, auscultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.

Markiewicz Iacob, auscultant la tribunalul Cernăuţ, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Zastavna

 

Ţimpău Mihail, judecător de district la tribunalul Suceava, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Drach Friedrich, judecător de district la judecătoria Gura-Homorului, consilier cu rangul VII.

Goldschlag Maximilian, ascultant[2] la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.

Dr. Kwiatkowski Iosif, ascultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Vatra Dornei

 

Tomaşciuc Victor, judecător de district la tribunalul Cernăuţi, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Botuşan Erich, judecător la judecătoria Vatra-Dornei, judecător de district cu rangul VIII.

Forgaci Eugenie, ascultant la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul VIII.

Tomovici Stefan, concepist la guvernul bucovinean, judecător cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Gura-Humorului[3]

 

Sauciuc Nico, ascultant la tribunalul Cernăuţi, pretor cu rangul VIII.

Buzek Norbert, judecător la judecătoria Vijniţa, judecător de district cu rangul VIII.

Malcinski Georgi, ascultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Câmpulung

 

Aurite Octavian, judecător la judecătoria Câmpulung, pretor cu rangul VIII.

Wihard Franz, judecător la judecătoria Zastavna, judecător de district cu rangul VIII.

Cojocariu Dimitrie, ascultant la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul VIII.

Boner Anton Hugo, ascultant la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul IX.

 

 

[1] Monitorul Bucovinei, Anul 1919, Cernăuţi, în 10 Septembrie nou, Fascicula 63, pp. 1-4

[2] În textele anterioare, „ascultant” este trecut „auscultant”, dovadă a cunoaşterii precare a limbii române de către „unioniştii” bucovineni

[3] Scris corect pentru prima dată, anterior menţionându-se „Homorului”