Lăutarii, horele şi giocurile Bucovinei istorice | Dragusanul.ro

Lăutarii, horele şi giocurile Bucovinei istorice

Taraful lui Nicolae Picu, la scaldele de la Lăpuşna

Taraful lui Nicolae Picu, la scaldele de la Lăpuşna

*

Dincolo de legendările mai mult sau mai puţin părtinitoare, lăutăria din Bucovina înseamnă, prin mărturiile pe care le-a lăsat, şi o contribuţie la memoria obştească a locurilor, dar şi o rădăcină de necontestat, pe care, în curând, voi găsi calea să o pun la dispoziţia tuturor, în variantă audio, ca să puteţi înţelege şi singuri cât de ne-bucovinean este folclorul ultimilor 70 de ani şi, mai ales cel al asaltului democratic al netoţilor asupra televiziunilor locale, via – penibilele festivaluri „de masă”,  cu jurizări şi mai înstrăinate şi de cauză, şi adevăr.

*

Materialul care urmează nu înseamnă, deocamdată, decât fişele cu care pregătesc, încetul cu încetul, o carte despre spiritualitatea bucovineană obştească reală, un inventar al forţelor lăutăreşti şi al repertoriilor de la cumpăna veacurilor XIX şi XX. Mai am de precizat doar faptul că posed copiile tuturor partiturilor repertoriilor de mai jos şi că, după ce le vom fi auzit, probabil că le vom înregistra cu o vioară, două, pentru fonotecare, iar pe cele mai frumoase şi mai caracteristice pentru muzica veche bucovineană le vom rezerva “Zicălaşilor“. Pentru că, oricât s-or da de ceasul morţii pentru dispariţia “Zicălaşilor” unii, alţii, “Zicălaşii” vor continua să vă facă martori vii şi ai trecutelor vremi. În fond, ăsta-i rostul zicălaşilor şi de-aceea noi i-am căutat, i-am aflat, i-am înţeles şi, apoi, i-am întrupat.

*

 BĂIŞEŞTI

*

Ambrozie Frijan din Băişeşti, vioară, n. 1870. Repertoriu: „Drăceanca”, „Durduleana”, „Vivat la masă”, „Busuioc”, „Corabasca”, „Stroieşteanca”, „Hora mielului”.

*

BĂLĂCEANA

Foca Cobzari din Bălăceana, vioară, n. 1867. Repertoriu: „Chiperi”, „Mocanu”, „Dolhasca”, „Ţâgăneasca”, „Corabasca”, „Ciofu”, „Horă veche”.

*

BOSANCI

*

Constantin Mihailescu din Bosanci, vioară, n. 1882. Repertoriu: „Câte doi”, „Doi cu doi”, „Fudula”, „Doi cu doi – alt joc”, „Tropoţica”, „Busuioc”, „Hora scuturată”.

*

Nicolai Aliman din Bosanci, vioară, n. Repertoriu: „Caiser”, „Ţânţăroiu”, „Turceasca”.

*

CERNĂUŢI, 1880

*

Alecu Lupaşco din Cernăuţi, în 1880: „Horă”, „Horă II”.

*

DRĂGOIEŞTI

Axenti Niţan din Drăgoieşti, vioară, n. 1889. Repertoriu: „Jocul flecăilor”, „Mărunţica”, „Brâu”.

*

DORNA CANDRENI

Calinic Capră din Dorna Candreni, zicălaş şi viorist, n. 1892. Repertoriu (cântece): „Norocul mieu!”, „Nevasta, bărbatul şi ibovnicul”.

*

FRĂTĂUŢII NOI

Pamfil Furcaş din Frătăuţul-Nou, vioară, n. 1857. Repertoriu: „Oleandra”, „Floarea”, „Cărăşel”, „Greceasca”, „Malanca”, „La înhorbotat”, „Ţânţăroiu”, „Ciofu”, „Moldoveneasca veche”, „Moldoveneasca veche”, „Hora lui Cuza”.

*

Ilie Marcu din Frătăuţul-Nou, vioară, n. 1870. Repertoriu: „Ciobănaşu”, „Şepteleanca”, „Dâca Neagul”, „Rândunica”, „Golaneasca”, „Plângi, mireasă”, „Brâu moldovenesc”, „Ţânţăroiu”, „Munteneasca”, „Danţu”, „Danţu II”, „Arcanul”, „Hora Frătăuţului”, „Hora scuturată”, „Hora mireselor”.

*

GRĂNICEŞTI

*

Iordachi Gherasim din Grăniceşti, vioară, n. 1869. Repertoriu: „Româneasca”, „Moş bătrân”, „Cântec de joc”, „Cântec la masă”, „Cuza”, „La pornire”, „Cântec la masă”, „Cântec românesc”, „Danţul”, „Horă Veche”.

*

Mihalachi a lui Vasile Moroşan din Grăniceşti, vioară, n. 1875. Repertoriu: „Pripoianca”, „Cu schimburile”, „Corabeasca”, „Brâu”, „Ardeleneasca”,

*

GURA HUMORULUI

*

Orchestra lăutarilor din Gura Humorului, în 1907: „Hai, leliţo”, „O rusască”.

*

Alecu Marcu (cu Goriuc) din Gura Humorului, zicălaş şi viorist, n. 1847. Repertoriu (cântece): „Auzit-am eu prea bine”, „Frunză verde mătrăgună”, „La fântâna cea de peatră”.

*

Ionică Goriuc (cu Marcu) din Gura Humorului, vioară, n. 1843.

*

GURA SADOVEI

Nicolai Pazari din Gura Sadovei, vioară, n. 1870. Repertoriu: „Cărăşel”, „Trandafir”, „Busuioc, la păhar dulce”, „Stroieşteanca”, „Brâu”.

*

Nichita Zlotar din Gura Sadovei, vioară, n. 1884. Repertoriu: „Ciocălău”, „Graceasca”, „Baraboi”, „Bătrâneasca”, „Lespejioara”, „Păunaşu”, „Pădureanca”, „La-nbalţatu”, „Horă veche”, „Hora Pauşa”.

*

GURA SOLCI

*

Gheorghe Chiciu (cu Bujdei) din Gura Solcei, vioară-primaş, n. 1875. Repertoriu: „Frunză verde mărăcine”, Mărioară din poiană”, „Cântec bătrânesc”, „Ciobăneasca”, „Cu schimburile”, „Trii leşeşti”, „Ardeleanca”, „Arcanul”, „Horă veche”, „Hora lui Franţ”, „Hora tinereţelor”, „Hora bradului”. Am şi partitura “Horei Chiciu”, a lui Alexandru Berdescu, de unde trag concluzia că Chiciu a fost tatăl lui Gheorghe Chiciu.

*

Ion Ienciu Bujdei (cu Chiciu) din Gura Solcei, vioară-secund, n. 1851. Repertoriu: „Pe o stâncă naltă”, „Jocul babelor”, „Bulgaraş de gheaţă rece”, „Când era punguţa plină”, „Şapte fraţi”, „Cântec la masă”, „Chindie”, „Sârba noastră”, „Hora muntenească”, „Moldoveneasca”, „Hora Lenuţei”, „Hora frăţiei”.

*

Anghel Ienciu (cu Ion Ienciu) din Gura Solcei, zicălaş, n. 1875. Repertoriu (cântece): „O, iubita mea cea dulce”, „Frunză verde sălcioară”, „Frunză verde şi-o zmicea”,

*

Valentin Pribagă din Gura Solcei, vioară şi zicător, n. 1883. Repertoriu (cântece): „De la una, pân’ la două”.

*

HLINIŢA

*

Vasile Berna din Hliniţa, vioară, n. 1855. Repertoriu: „Mariţă, Mariţă”, „Sârbă veche”, „Hora Prutului”, „Hora veche”.

*

HORODNICU DE JOS ŞI DE SUS

Mihai Iroftei din Horodnicul de Jos, vioară, n. Repertoriu: „Când joacă zestrea”.

*

Gheorghe Luţa din Horodnicu de Sus, vioară, n. 1887. Repertoriu: „Coada”, „Bădeuceanca”, „Rotututunda”, „Drănicioara”, „Bâr, oiţă, bâr”, „Câte doi”, „Vicoveanca”, „La pripoi”, „Ciocălău”, „Buleandra”, „Jidaucuţa”, „Hora Prutului”, „Hora flecăilor”, „Hora nevestelor”, „Hora beţivului”, „Hora ţărănească”.

*

MAHALA

Ioan Chelbea din Mahala (cu Coiţan), clarinet, n. 1878. Repertoriu: „Un joc sătesc”, „Un joc”, „Horă ţărănească”,

Gheorghe Coiţan din Mahala, trompetă, n. 1875.

*

MARGINEA

*

Menţionat, cu o piesă, doar Batalan din Marginea, vioară, n. Repertoriu: „Horă veche”.

*

MITOCU DRAGOMIRNEI

Procopie Rodinciuc din Mitocu-Dragomirnei, vioară, n. 1874. Repertoriu: „Mitocanca”, „Moldoveneasca, melodie foarte veche”, „Horă din Mitoc”, „Hora legănată”, „Horă veche”.

*

OPRIŞENI

Vasile Muntean din Oprişeni, vioară, n. 1884. Repertoriu: „Rândunica”, „Jâdaucuţa”, „Ţâgăneasca”, „Brâu”.

*

OSTRIŢA

Gheorghe Todosan din Ostriţa, vioară, n. 1877. Repertoriu: „La uratul de Sf. Vasile”, „Sârboaica”, „Marş românesc”,

*

PĂLTINOASA

*

Ion Zlotar, din Păltinoasa, vioară. Repertoriu: „Sârbeasca”, „Moldoveneasca”, „Horă veche”, „Horă”.

Catrina Bradu (cu Zlotar) din Păltinoasa, „cu vocea”, n. Repertoriu (cântece): „Trandafir frumos”.

*

PĂRHĂUŢI

Gheorghe Cherar din Părhăuţi, vioară, n. 1867. Repertoriu: „Busuioc”, „Sârbeasca”.

*

PĂTRĂUŢII DE SUS

*

Ilie Bodnariuc din Pătrăuţii de Sus, vioară, n. 1854. Repertoriu: „Corabasca”, „Moldoveneasca”, „Danţu”.

*

PÂRTEŞTII DE JOS

Iancu Paranici din Pârteştii de Jos, vioară, n. Repertoriu: „Un joc ţărănesc”, „La scoaterea zestrei”.

*

 POIENI

*

Pentelei a lui George Portică din Poieni, vioară, n. 1860. Repertoriu: „Rusasca”, „Moldoveneasca”,

*

PUTNA

Ilie al lui Maftei Bubă din Putna, vioară, n. 1891. Repertoriu: „La scoaterea danţului”, „Fudula”, „Moldoveneasca”.

*

SFÂNTU ILIE

*

Ioan Popovici din Sf. Ilie, piston, n. 1887. Repertoriu: „Sârba Anicuţa”, „Rusasca”, „Corabeasca”.

*

STĂNEŞTII DE JOS

*

Isidor Poesteucă din Stăneştii de Jos, vioară, n. 1885. Repertoriu: „Tropoţâca”, „Ţâgăneasca”, „Corabiasca”.

*

STRAJA

Lăutarii săteşti din Straja: „Horă”.

*

STOROJINEŢ

*

Vasile Ispas din Storojineţ, cântăreţ lăutăresc, n. 1868. Repertoriu (cântece): „Frunză verde de măr dulce”, „Nu mă da, mamă, pi deal”, „Lele, nu te legăna”, „Hai, puicuţă, să giucăm”, „Dor de măritat”.

*

STULPICANI

*

Petrea Şecman din Stulpicani, cimpoi, n. 1864. Repertoriu: „Ţărăneasca”, „Trii şi trii”,

*

STUPCA

Ioan Bidirel din Stupca, vioară şi zicălaş, n. 1860. Repertoriu: „La păhar dulce”, „Puiculiţa”, „Ileana”, „Ţărăneasca”, „Hora ţupăită”, „Hora frumoasă”, „Hora mare”, „Foaie verde mărăcine” (cântec).

*

SUCEAVA

Grigore Vindereu, în 1881: „Horă bătrânească”, „Horă bătrânească II”, „Horă”.

*

Miron Samson din Suceava, clarinet, n. 1856. Repertoriu: „Portretul”, „Oleandra”.

*

Anton Turcu din Suceava, vioară, n. Repertoriu: „Foaie verde tiriplic”, „Stroieşteanca”, „Ardelenească”.

*

Matei Onofrei din Suceava, vioară, n. 1869. Repertoriu: „Sârbă”, „Sârbă II”, „Horă de la munte”,

 

Anton Turcu din Suceava, vioară şi zicălaş, n. 1865. Repertoriu (cântece): „Frunză verde de pe baltă”, „Frunză verde de pe hat”.

*

ŞCHEIA

Lazor Cherar (împreună cu Rostoş) din Şcheia, vioară, n. 1889. Repertoriu: „Busuioc”, „Rusasca”, „Brâu”, „Sârbă”.

*

Gheorghi Rostoş (împreună cu Cherar) din Şcheia, vioară, n. 1880. Repertoriu: „Ţâgăneasca”, „Corabeasca”, „Ciofu”, „Arcanu”, „Hora babelor”, „Horă”.

*

VALEA MOLDOVEI

Vamvil Plaiu din Valea Seacă, n. 1870. Repertoriu: „Polobocul”, „Luncuşoara”, „Doi şi doi”, „De-a mâna”, „Bulgar”, „Bulgar, un joc”, „Rusasca”, „Horă”.

*

VAMA

Nicolai Turcu din Vama, vioară, n. 1868. Repertoriu: „Ţărăneasca”, „La zestre”, „Danţu (Busuioc)”, „Hora lui Moş Cimpoi” (foarte veche).

*

VICOVU DE SUS

*

Costea Bogdaniuc (cu Bujdei) din Vicovu de Sus, cântăreţ lăutăresc, n. 1880. Repertoriu (Cântece): „Cenuşereasa”, „Vai, lelio, fa”, „Amărâta turturică”, cântec foarte vechi, „Femeia muncitoare”, „Aleargă popa la pădure”.

*

Alexandru al lui Vasile Bujdei din Vicovu de Sus, zicător şi vioară, n. 1835. Repertoriu: „Tropoţâca”, „Ciobanul”, „Măi flecăi, întoarceţi hora”, „De-a jocului”, „Trampalana”, „Zicală de gioc”, „Zicală de joc”, „Cântec vechi”, „De la Moldova”, „Boiereasca”, „La iertăciune”, „Zicală pentru flecăi”, „Zicală la înhorbotat”, „La pornire”, „Boiereasca II”, „Vicovancă”, „Marş românesc”, „Moldoveneasca”, „Danţul”, „Hora ţărănească”, „Hora mândrei”, „Hora frumoasă”, „Hora mireselor”.

*

ZAHAREŞTI

Constantin Soltan din Zahareşti, vioară, n. 1868. Repertoriu: „Şi are, măi”, „Busuioc – un cântec vechi”, „Busuioc”, „Rusasca”, „Horă”, „Horă II”, „Horă III”.