Lansarea cărţilor la aniversarea lui Roman Istrati | Dragusanul.ro

Lansarea cărţilor la aniversarea lui Roman Istrati

Despre cărţile lansate la aniversarea lui Roman Istrati, „vestirile” – cărţi de poezie semnate de Roman Istrati şi, respectiv, Ion Drăguşanul, şi „Memoria retinei”, album de grafică, semnat de pictorul-martir Radu Bercea, au vorbit poetesa Mihaela Grădinariu, umoristul Constantin Horbovanu, jurnalistul Tiberiu Cosovan şi, bineînţeles, doctorul în istorie Gabriel Cărăbuş, directorul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”. Spiritul manifestării a fost, aşa cum era şi firesc, de aniversare veselă, pentru că Roman Istrati era acolo, după cum îi promisesem („Viu sau plecat, îţi garantez, Romi, că, pe 7 septembrie 2018 vom fi împreună la lansarea cărţii tale de poezie!” – martor al promisiunii a fost Constantin Horbovanu).

Între timp, mulţi dintre prietenii lui l-au uitat sau schimonosesc iertăciuni fariseice pe facebook. Gomoasă scriitorime suceveană, care a marginalizat în permanenţă poeţi înnăscuţi precum Constantin Ştefuriuc sau Roman Istrati, a fost absentă cu desăvârşirea cu care este absentă opera lor pârţâită chiar şi din clipita martirizării cuvintelor drept pomadă intelectuală. Doar admirabilul cărturar Ion Paranici, căruia toţi îi datorăm cuminţenia închinăciunii, doar năvalnicii Cezar Straton şi Constantin Ungureanu-Box – poet bun, printre altele; plus pictorii Iosif Csukat şi Iulian Dziubinschi, caricaturistul Viorel Corodescu-COV şi arhitectul, proaspăt autor de carte, Doru Olaş (cartea lui „Universul creaţiei prin creator / Teoria universală: scenariu”, pe care o ştiu după o corectură finală, pe care am făcut-o, e admirabilă). Plus mulţi alţi oameni cu mare sensibilitate, pe care îi ştiu de la mai toate lansările de carte, la care am participat doar ca spectator).

Roman Istrati (şi nici eu, când îmi va veni vremea) nu are nevoie de „Dumnezeu să-l odihnească!” şi de lumânări aprinse, ci de împărtăşania cu verbe, cu scapăr de lumină creată, deci de fiinţă omenească sensibilă, care nu trece prin viaţă cu burta plină şi cu buzunarele doldora. Roman Istrati are nevoie de sensibilitate, pentru că el a fost vibraţie dumnezeiască şi întotdeauna i se va auzi sufletul; pentru că 10 poeme, scrise de Roman Istrati, alese la întâmplare din cartea lui de poezie, valorează mai mult decât toată maculatura ultimelor decenii de maimuţăreală de-a societatea scriitorilor bucovineni. Din toate aceste pricini, bucuraţi-vă! Astăzi e ziua naşterii Poetului Roman Istrati: bucuraţi-vă şi uraţi-i la mulţi ani, nu iertăciuni penibile!

*