La temelia cântecelor: lui Andi Drăguşanul | Dragusanul.ro

La temelia cântecelor: lui Andi Drăguşanul

*

Aseară-am auzit ca o mătasă

nişte păşiri şi, de-am rotit din cheie,

doar muzele au năvălit în casă,

iar nu, cum aşteptasem, o femeie,

*

Desigur că m-am apucat de scris

rupând în verbe harnice condeie,

apoi, cum cred, m-am prăbuşit în vis

ghicind contururi albe de femeie

uşor păşind spre cântul început

şi prefăcându-mi rimele-n scânteie,

aveam de scris şi-aveam şi mai acut

nevoie de o singură femeie

uitând că ea există-n toate cele

la temelia cântecelor mele.