Ion Paranici: Vă sînt anotimp | Dragusanul.ro

Ion Paranici: Vă sînt anotimp

 

 

 

Cei interesaţi o pot citi, făcând click pe copertă

 

 

 

ADRIAN DINU RACHIERU: „… ceea ce ne interesează la fostul absolvent al Filologiei ieşene (1961) ar fi tocmai prestaţia lirică. În pofida unor colaborări la câteva reviste importante ale ţării, I. Paranici acuză sfiiciuni editoriale greu de imaginat şi de explicat într-o vreme în care boala autorlâcului face, la noi, ravagii. (…) Caligrafia delicată a versurilor sale probează semnele unei vârste, trecerea în alt anotimp („Nu vezi că în iarnă cobor / Şi mă taie argintul râsului tău?”) fără a alunga fiorul erotic. Om al pământului, el cinsteşte într-un Triptic palmele tatei „ce-au uitat să adoarmă”. Fără a fi neapărat spectaculos, fără a se îndatora „furiilor tehnice” de ultimă oră, Ion Paranici va fi – dacă se va încumeta să se înfăţişeze cu un volum – o surpriză” (Din volumul „POEŢI DIN BUCOVINA”, Editura Helicon – Timişoara, 1996).

 

 

 

 

MIHAIL IORDACHE: „Starea de echilibru, cu toate riscurile şi dramele nevăzute pe care le implică, este condiţia către care aspiră sau pe care o comunică poeziile lui Ion Paranici – reflex al adeziunii la modelele clasicităţii; de aici, logica şi consecvenţa structurilor simbolice şi a metaforelor pe care le găsim în textele sale.

 

Ion Paranici face poezie de sentiment fără complexe şi cu o sinceritate a confesiunii care, la el, poate fi considerată o probă a autenticităţii; câteva toposuri (cuvântul, liniştea, timpul ca vârstă ş. a.) exploatate cu mijloace proprii pot fi considerate un alt criteriu de diferenţiere. Mizând din plin pe metaforă, pe simbolismul vegetal şi zoomorf, oferă imagini încadrabile în permanenţele poeziei româneşti (folclorice şi culte) filtrate prin sentimentalitatea unui intelectual lucid şi deplin format, scutit, deci, de oboseala originalităţii obţinute cu mijloace care, mai devreme sau mai târziu, cad sub incidenţa banalităţii şi a truismului” (Din recomandarea ce a însoţit manuscrisul acestei cărţi la Editura „Junimea”).