ion drăguşanul: Povestea aşezărilor moldovene G | Dragusanul.ro

ion drăguşanul: Povestea aşezărilor moldovene G

 

 

 

Un astfel de exemplu, al cascadei de denaturări ale realităţii – cel mai teribil din câte am întâlnit,

probează necesitatea unui dicţionar de mărturii obşteşti, cum este „Povestea aşezărilor moldovene”,

carte pe care o lucrez pentru că, aşa cum am mai spus, cu trimitere la Eminescu, „era de lipsă”.