ion drăguşanul: Legea strămoşilor dătători de legi şi datini | Dragusanul.ro

ion drăguşanul: Legea strămoşilor dătători de legi şi datini

 

 

 

În istoriografia europeană, în care includ şi cronicile, valahii şi jus Valachicum au stârnit un interes asemănător, dacă nu chiar similar celui faţă de tot ceea ce este exotic.