ion drăguşanul: între lacuri | Dragusanul.ro

ion drăguşanul: între lacuri

 

 

 

de-aceea eu, cu văz părăginit,

am meşterit din cântece un sfeşnic,

să am lumina mea-n nemărginit,

iar cântecele să mă facă veşnic