ion drăguşanul: Cartea Clujului | Dragusanul.ro

ion drăguşanul: Cartea Clujului

 

 

 

silueta unei aşezări care avea spital în 1366, colegiu, în 1579, academie (un fel de liceu) în 1666, universitate în 1752, teatru din 1794 şi o viaţă atât de vie şi de pasionantă, încât se menţine aidoma şi astăzi, dar şi în viitorul care va urma