Ioan Manole, cetățean al Națiunii Poeților | Dragusanul.ro

Ioan Manole, cetățean al Națiunii Poeților

Ioan Manole la Biblioteca Bucovinei 1

*

Poet pursânge, a cărui rasă am recunoscut-o de la începutul începuturilor, Ioan Manole, omul care ar trebui înregimentat în sistemul culturii, pentru că beneficiază de toate îndreptățirile, a scris poeme pe tot parcursul Festivalului „Națiunea Poeților”, semn că o astfel de preocupare i-a lipsit mult prea multă vreme. Vulcanic, clocotind de metafore, Ioan Manole și-a regăsit lumea ursită și nutresc speranța că aici va sălășlui pentru totdeauna.

*

Ioan Manole la Calafindesti

Ioan Manole la Calafindesti 2

Ioan Manole la Calafindesti 3

Ioan Manole la Corlata 1

Ioan Manole la Corlata 2

*