În jurul evadării banditului Tcaciuc | Dragusanul.ro

În jurul evadării banditului Tcaciuc

Banditismele şi crimele comise de Tcaciuc în Bucovina. El a fost tovarăşul banditului Teodorovici.

 

Cernăuţi, 6 septembrie. Evadarea de la închisoarea Văcăreşti a fiorosului criminal Vasile Tcaciuc a produs multă vâlvă în regiunea noastră, în­trucât numitul bandit, care e originar din Bucovina, a terorizat înde­lung acest ţinut, unde a comis nu­meroase banditisme. Dacă echipele de poliţişti şi poterele de jandarmi nu vor reuşi să-l prindă, este mai mult ca sigur că îndrăzneţul bandit se va înapoia în Bucovina, deoarece are aci rude şi prieteni, la care se poate adăposti. De altfel, autorităţile noastre au şi fost înştiinţate despre evadarea banditului, aşa că au luat toate măsu­rile pentru urmărirea lui.

 

Se poate presupune că iniţiativa evadării de la Văcăreşti se datoreşte banditului Tcaciuc, întrucât numitul este nu numai îndrăzneţ, ci şi de o rară şiretenie. Exact acum un an, adică pe la începutul lunii Septembrie 1931, banditul Tcaciuc, găsindu-se în Bucovina, a fost urmărit îndeaproape de jandarmi. Numitul se baricadase într-o casă izolată, la marginea orăşelului Cozmeni. Fiind înştiinţate telefonic organele poliţieneşti din Cernăuţi, acestea au trimis la faţa locului o camionetă cu 15 agenţi. În timp ce poliţiştii se găseau la o apreciabilă depărtare de casa în care se baricadase banditul, sfătuindu-se cum să-l captureze, numitul a izbutit să scape de încercuirea poliţiştilor şi a jandarmilor, travestindu-se femeieşte şi strecurându-se astfel nestingherit printre urmăritori. Când poliţiştii au prins de veste, era prea târziu. Banditul dispăruse, iar în casă nu s-au mai găsit decât hainele lui.

 

Isprăvile Banditului în Bucovina. După cum se ştie, Vasile Tcaciuc a fost arestat în urma celor două crime, pe care le-a comis în Ploieşti. Numitul are însă un voluminos do­sar de banditisme, comise în Bucovina. Vasile Tcaciuc s-a întovărăşit, de la început, cu periculosul bandit Vladimir Teodorovici, care a murit acum o lună, în închisoarea din Cernăuţi, în urma unei septicemii. După o serie întreagă de banditis­me, Vasile Tcaciuc fusese prins, acum trei ani, dar a izbutit să eva­deze. La activul său mai are asasi­narea unui gardist, pe care l-a împuşcat mortal, într-o suburbie a ora­şului.

 

După ce se întovărăşise cu Vladimir Teodorovici, deşi ambii erau ur­măriţi îndeaproape de politie, au avut cutezanţa de a face un chef monstru, într-un local din centrul oraşului. Împreună cu ei se găsea şi Veronica Baranovsca, amanta lui Teodorovici. Poliţia prinzând de veste, au plecat la faţa locului numeroşi agenţi. Bandiţii au reuşit să se fofileze şi s-au refugiat într-o caisă din suburbia Caliceanca, unde s-au baricadat. Politia i-a urmărit şi a încercuit casa. S-a încins o luptă aprigă, cu revolverele, între poliţişti şi cei doi bandiţi. Unul din gardişti, anume Fediuc, a fost grav rănit de banditul Tcaciuc. Veronica Baranovsca, fiind şi ea rănită de un glonte al poliţiştilor, cei doi bandiţi au abandonat-o, reu­şind apoi să scape din nou, printr-o ieşire dosnică a locuinţei.

 

Procesul acestei isprăvi s-a judecat acum două luni. În faţa tribuna­lului din Cernăuţi, însă dezbaterile au fost amânate, întrucât nu putuse fi adus la proces inculpatul Tcaciuc, care făcea pe bolnavul la închisoa­rea din Bucureşti. Până a nu pleca la Ploieşti, unde a comis cunoscutele crime, banditul Tcaciuc a mai dat şi alte lovituri la Bucovina, cele mai multe în tovără­şia banditului Teodorovici. După cum reiese din dosarul isprăvilor lui Teo­dorovici, se pare că Tcaciuc a luat parte şi la asasinarea bătrânei mi­lionare Regina Motsch din oraşul nostru.

 

După arestarea lui Teodorovici, banditul Tcaciuc n-a mai fost semna­lat prin împrejurimile Cernăuţilor, unde îşi avea adăposturile lui favorite. El a plecat la Bucureşti şi, de acolo, la Ploieşti. Dacă nu va fi prins în câteva zile, e de aşteptat să se refugieze din nou în judeţul Cernăuţi. Numitul are o soră în satul Ceahor, precum şi vechi tovarăşi si tăinuitori prin subur­biile oraşului nostru”[1].

 

 

[1] Adevărul, No. 14930, Anul 46, miercuri 7 septembrie 1932, p. 3