Ieșirea din istorie | Dragusanul.ro

Ieșirea din istorie

IESIREA DIN ISTORIE

*

Mulți vă rostiți mereu mânia

că viața-i searbădă și grea

și că e vai de România!

Dacă zvârliți cu votu-n ea!,,,