Hriţeni, Manoleasa - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Hriţeni, Manoleasa – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Hriţenii

*

Toată suma caselor: 24

Scădere rufeturile, însă: 18

17 argaţi i păstori ai lui Lupaşco, negustor ce are la Câşla (stâna) Hriţeni

1 femeie săracă

Rămân birnici 6

*

Birnici:

*

Georgii, vornic

Gavril Jacotă, morar

Toader, crâşmar

Ion, rus, vătăman

Luca, morar

Acsintii, cioban

*

Femeie săracă: Catrina

*

Argaţi i păstori ai lui Lupaşco, negustor ce are la Câşla Hriţeni:

*

Toader, ungurian, vătaf la câşlă

Iordachi zet (al) lui, plugar

Iacob, crâşmar

Alecsa, văcar

Neculai, rotar

Dănilă, văcar

Alecsa, rus, plugar

Hlivor, plugar

Ichim, pas

Neculai, scripcar, herghelegiu

Lupul, cioban

Grigoraş, cioban

Alecsa Maliciuc

Ion, rus, argat

Dumitru, cojocar, argat

Vasile Văcuţă, herghelegiu

Iacob Moloş, văcar

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 518 şi 519