Hora "Băluţă" | Dragusanul.ro

Hora „Băluţă”

Hasdeu: Muzica „Băluţei” s-a publicat de d. Vulpian, Jocuri de brîu, No. 16, aşa cum a fost auzită în Vâlcea.

*

Băluţă”, un joc poporan, care în Dolj se mai numeşte „Hora lui Băloiu” (D. Pompiliu, c. Cioroiaş), iar în Vâlcea, „Mânioasa” (I. Haiducescu). Se pare a fi propriu regiunii Oltului, pe ambele sale maluri.

*

„Băluţă” se cheamă unul din danţurile ţărăneşti de aici” (B. Ionescu, Dâmboviţa, c. Săcueni; pr. C. Ionescu, Mehedinţi, c. Şişeştii-de-jos ; I. Popilian, Dolj, c. Plosca; C. Alimănescu, Olt, c. Bănăneşti; I. Popescu, Teleorman, c. Tufeni). I. Haiducescu descrie în următorul mod pe „Băluţa” din Gorj şi Vâlcea:

*

„Această horă se începe în cerc, adică „de mână rotundă”, şi se joacă făcând doi paşi înainte, cu piciorul drept, şi doi paşi înapoi, cu puţină înclinare spre dreapta, astfel că jocul se învârteşte încet. Lăutarul sau mai cu seamă un jucător gureş strigă:

*

Hi, băluţă, hi!

Foaie verde busuioc,

Trageţi hora mai în loc

 Ca la noi, la Topolog,

La Mariţa, peste Olt!

Foaie verde de răchită,

Ia, vedeţi că e greşită!

 

sau:

 

Foaie verde busuioc,

Pe loc, băluţă, pe loc,

Să mai aibă ş-alta loc!

*

După ce joacă aşa, câtva timp, prinşi de mână, conducătorul jocului strigă:

*

Foaie verde de trifoi,

Şi la dreapta câte doi!

*

Atunci hora se rumpe îndată, jucătorii se întorc la dreapta, câte doi, obişnuit un bărbat şi o femeie, mâinile le pun pe după spate, şi hora urmează tot în cerc, dar perechi-perechi. După câtva timp, capul jocului strigă:

*

Foaie verde busuioc,

Faceţi hora iar la loc!

*

şi perechile, atunci, se lasă de braţ, revin la front şi se iau cu toţii de mână, reîncepând hora ca întâi. După un interval, capul jocului iară strigă:

*

Şi la stânga tot aşa!

 

sau:

 

Foaie verde de trifoi,

Şi la stânga câte doi!

 

sau:

 

Foaie verde ş-o lalea,

Şi la stânga tot aşa!

*

Atunci se face acelaşi lucru ca şi la dreapta, dar cu piciorul stâng înainte”.

*

(Petriceicu-Hasdeu, B, Etymologicum Magnum Romaniae / Dicţionarul limbei istorice şi poporane a Românilor, Tomul III, Bucureşti, 1898, pp. 3092-3098)