Hora "Băieţelul" | Dragusanul.ro

Hora „Băieţelul”

Hasdeu: Iată şi aria jocului ţărănesc, aşa după cum a transcris-o d. Vulpian (Jocuri de brâu, No. 29) de la Moş Paraschiv din Bârlad.

*

„Un danţ ţărănesc de aci se numeşte „Băieţelul” (Th. Cioban, Tutova, c. Fruntişanii; D. Ursu, Suceava, c. Ruginoasa).

„Între jocurile ţărăneşti, unul se cheamă „Băieţelul” (pr. C. D. Gheuca, c. Galata; I. Chirică, Tutova, c. Cârjeoani; I. Şuşnea, Covurlui, c. Măluşteni).

„Unul din danţurile de aice se numeşte „Băieţelul” (N. Sandovici, Dorohoi, c. Târnauca).

„Băieţelul este un joc de brâu” (N. Busuioc, Suceava, c. Stolniceni).

*

(Petriceicu-Hasdeu, B, Etymologicum Magnum Romaniae / Dicţionarul limbei istorice şi poporane a Românilor, Tomul III, Bucureşti, 1898, pp. 2902-2904)