Hora "Ariciul" | Dragusanul.ro

Hora „Ariciul”

„Ariciul” se joacă în două feluri: 1. Flăcăi şi fete îl joacă în chip de horă; 2. La nunţi, „Ariciul” este un danţ comic: dănţuitorii, după ce prind pe chef, fac pe unul dintre dânşii „Ariciul”, care se întinde, imitând întocmai mişcările acelui animal, iar lăutarul cântă aria şi cuvintele, toţi privind şi făcând haz” (I. Popescu, Dolj, c. Băileşti). În Moldova, o variantă coreografică foarte interesantă a „Ariciului”, însoţită de aceeaşi arie, se cheamă „Ştubet” (T. Speranţă).

*

(Petriceicu-Hasdeu, B, Etymologicum Magnum Romaniae / Dicţionarul limbei istorice şi poporane a Românilor, Tomul II, Bucureşti, 1887, pp. 1652-1554)