Hora "Alunel" | Dragusanul.ro

Hora „Alunel”

Notă ID: Exista, şi în Bucovina, deci şi în Moldova, nu doar în Oltenia, o horă căluşărească  „Alunelul”, precum o probează această partitură.

*

Alunel”, aşa se cheamă o horă ţărănească foarte răspândită pe ambele maluri ale Oltului (Vâlcea, Romanaţi, Dolj, Mehedinţi, Teleorman, Olt). În Dâmboviţa se zice „Alunaş” (com. Sardanu).

*

La „Alunel”, jucătorii, băieţi şi fete, se ţin de mână ca în orice horă, apoi fac trei mişcări duble spre dreapta, pornind cu piciorul drept înainte, mişcându-se înainte şi îndărăt, de aci patru mişcări simple numai spre dreapta, după aceia se reîncepe acelaşi lucru spre stânga, însă tot cu piciorul drept înainte. Se joacă iute. Cântecul:

*

Alunel cu alunele

Drag mi-e neica cu sprâncene,

Deştele numai inele!

Alunel dărăpănat,

Drag mi-e neica sprâncenat

Şi cu semne de vărsat!

Alunel cu craca-n dos,

Aoleo ce om ai fost

Că m-ai sărutat pre post:

Nu mă laşi pre cârnelegi,

Să-ţi dau gură să te-neci”

(Ion Poppescu, Dolj, c. Băileşti).

*

Jucătorii, bătând cu picioarele de câte trei ori, la fiecare oprire, cântă, în unele localităţi:

*

Azi e luni şi mâine marţi,

Alunelul să mi-l baţi!

Azi e miercuri, mâine joi,

Alunelul la bătăi!…

(Preut I. Stănescu, Vâlcea, c. Recea).

 

În altele:

 

Alunel cu alunele!

Vin’ la leica, băieţele!

Prin crânguri şi prin vâlcele

Să te joci mereu cu ele!…

*

Aşa se cântă, în Romanaţi, de unde iată şi aria, comunicată de d. prof. Moceanu: