Hilişeu - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Hilişeu – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Hilişău

Sandului Curt, mazil

*

Toată suma caselor: 66

Scădere rufeturile, însă: 15

6 femei sărace

3 preoţi i diaconi i dascăli

1 mazil

1 jidov

1 ţigan

3 argaţi ai Sandului Curt, mazil

Rămân birnici: 51

*

Birnicii:

*

Toader Chiper, vornic

Grigoraş Brabăn

Ion sin Marie

Ştefan sin Marie

Pricop Aramă

Grigoraş Minciună

Acsintii, ciobotar

Grigoraş sin Aniţii, rus

Toader sin Marie

Pavăl Pasăre

Ion Pasăre

Iordachi, dulgherul

Ştefan sin Măriuţii

Vasile Pasăre

Istrate Buliga

Pentelie Jacotă

Pentelie Mucia

Georgii Mucia

Lupul Buliga

Ioniţă, iconar

Sandul Buliga

Georgii Roznovu

Toader Moroşan

Vasile Ciocan

Grigorii Ciocan

Pavăl Ciocan

Andreiaş Ciocan

Pricopii Ciocan

Petre Ţibrican

Georgii, căprar

Iacob Ranga

Toader Băbiţoiu

Petre, strugar

Zaharie Băbiţoiu

Toader Frunză

Vasile, ungurian

Vasile, morar

Georgii, rus

Istrati sin (fiu) Mirăuţă

Lupul sin Mihăesii

Mafteiu, vătăman

Lupul, ungurian, este bătrân neputincios

Ion, rus, tij (la fel) neputincios

Ignat, ungurian, tij

Chiriţă, tij

Petre Ciocan, tij

Vasile, vezeteu

Ivan, ungurian

Georgii Lungul, croitor

Toader, scutelnicul, ungurian

*

Rufeturi ot tam:

Femei sărace, fără de ajutor

*

Ioana Machidoniasă

Eftimie Leontiasă

Dochiţa, prescorniţa

Malanca

Aniţa Alecsoai

Gafiţa

*

Preoţi ot tam:

*

Preotul Grigoraş

Diaconul Mihălache

Gavril, dascăl

*

Mazilu:

*

Sandul Curt, mazil

*

Jidovu:

*

Strule, jidov

*

Ţiganu:

 

Radu, ţigan

*

Argaţi şi păstori ai lui Sandul Curt:

*

Sandul, văcar

Simion, argat

Toader, holtei cu mamă, argat

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 488 şi 489