Hânţeştii din Deal - Suceava, la 1774 | Dragusanul.ro

Hânţeştii din Deal – Suceava, la 1774

Ținutul Botoșani

10 iunie 1774

Ocolul Siretului

*

Hânţeştii din Deal

*

Toată suma caselor: 85

Scădere rufeturile, însă: 36

3 popi

1 diacon

15 scutelnici

4 slugi

13 ţigani

Rămaşi birnici: 49

*

Birnici:

*

Grigoraş, cheptănarul

Ion Pali

Ursul, vornic

Grigori, vornic

Mihai, olar

Irimia, câmpulungian

Ion Pătraşcu

Ioniţă, cojocar

Ion Siminician

Vasile Oane

Petre Şimon

Vasile

Pântia

Costandin Găluşcă

Toader

Neculai Holbotă

Ion, puşcaş

Toma sin (fiu) Pintelei

George sin Ştefan

George Siminician

Grigoraş Şimon

Toader, vătăman

Andrei, botnar

Costandin, pânzar

Vasile Bălica

George sin Dănilă

Ion, cojocar

Iftimi Butnăraş

Pânte

Mihai, olar

Andrei, vătăman

Neculai Găoaze

Vasile, vătăman

Ion Cărăşel

Simion, cojocar

Toader Moşniaga

Vasile Topală

Neculai brat (frate) vătăman

Andrei zet (al) Topală

Chiriac cel tânăr

Ştefan, puşcaş

Lungul sin vornicului

Vasile sin Simion

Grigori

Dumitraşcu, dascăl

Neculai sin Andreeşoaiei

Dumitraşcu, tij (la fel)

Zaharia sin lui Ion

*

Rufeturile:

*

Popa Sandul

Popa Cozma

Popa Ion

Diaconul Costandin

Ion, pescar, scutelnic medelnicerului Toader Silion

Grigoraş Băsărabă, tij (la fel)

Neculai, tij (la fel)

Ştefan , tij (la fel)

Andrei, botnar, tij (la fel)

Roman, grădinar, tij (la fel)

Lungul Gorban, tij (la fel)

Mihălache sin (fiu) lui, tij (la fel)

Vasile Bălică, tij (la fel)

Mihai, ciubotar, tij (la fel)

Tudose Căzac, tij (la fel)

Vasile Simion , tij (la fel)

Timoftii Cimpoeş, tij (la fel)

Ivan Cimpoeş

Grigori, crav, tij (la fel)

Grigoraş, slugă

Irimie, slugă

Grigori, slugă

Neculai, slugă

Ion, ţigan

Radul, ţigan

Ştefan, ţigan

Simion, ţigan

Toader, ţigan

Nica, ţigan

Ion, ţigan

Pântia, ţigan

Ioniţă, ţigan

Ion, ţigan

Ion Cocârţă, ţigan

Ion, ţigan

Costandin, ţigan

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 190 şi 191