Hănești - Botoșani, la 1774 | Dragusanul.ro

Hănești – Botoșani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Hăneştii

*

Toată suma caselor: 37

Scădere rufeturile, însă: 12

4 păstori a dumisale comisului Mihai Sturzii

3 femei sărace

2 ruptaşi

1 jidov

2 preoţi i dascăli

Rămân birnici: 25

*

Birnici:

*

Ion, vornic

Postolachi

Timoftii, scripcar

Toader cumnat vornicului

Ştefan, rus

Grigoraş Oboroce

Toader Mane

Eftimie Românescu

Tănasii Ţurcan

Tănasii Căţuroiu

Mihălachi zet (al) Tănasii

Sava brat (frate) vornicului

Ilie Ciornolachi

Costandin, pescar

Ion, cioban

Dumitru Ghirău

Vasile, rus

Ioniţă văr vornicului Ion, neputincios

Ştefan Hrincu

Lazor, ungurian

Alecsandru Porhirie, holtei cu mamă

Ivan, ciobotar, rus, holtei

Grigoraş Viţăl, slab

Costandin zet (al) Postolachi

Eftimie, slab

*

Păstorii comisului Mihai Sturza:

*

Toader, morar

Ion Mutul

Lupaşco văr popăi

Eftimie, hergheleiu

*

Rufeturi:

*

Preotul Acsintie

Neculai, dascăl

*

Ruptaşi:

*

Ion Valuian, ruptaş

Ursachi sin (fiu) lui, ruptaş

*

Jidov: Leiba

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 521