Hai-hui, prin ţară: Cetatea Rupea | Dragusanul.ro

Hai-hui, prin ţară: Cetatea Rupea

O cetate din vremea lui Iancu de Hunedoara

O cetate din vremea lui Iancu de Hunedoara

*

Turismul “istoric” adevărat începe, în Ardeal, cu drumuri bune, cu parcări largi şi bine întreţinute, în vecinătatea obiectivului, şi cu câteva grupuri sanitare moderne şi bine întreţinute. Chestiile astea, ce-i drept, nu ţin de specificul nostru naţional, dar noi, românii, izbutim să ne înşurubăm făloşi, şi acolo, în faţă prin aiurelile pseudo-artizanale.

*

Splendidă cetate, poziţionată pe o culme de deal, lângă Rupea, mai mult ciopliă în stâncă decât zidită, Cetatea Rupea înseamnă o efigie a Ardealului şi prin trecut, dar şi prin prezent (modul profesionist în care este supusă atenţiei):

*

Rupea 2

*

Rupea 3

*

Rupea 4

*

Rupea 5

*

Rupea 6

*

Rupea 7

*

Rupea 8

*

Rupea 9

*

Rupea 10

*

Rupea 11

*

Rupea 12

*

Rupea Peisaj 1

*

Rupea Peisaj 2

*

Rupea Peisaj 3

*

Rupea Peisaj 4

*

Rupea Peisaj 5