Gospodari fălticeneni de frunte, la 1881 | Dragusanul.ro

Gospodari fălticeneni de frunte, la 1881

Românce din districtul Suceava (Fălticeni)

Sute de pagini din Monitorul Oficial al României mărturisesc despre fălticeneni, dar nici un nume de odinioară nu vine să bată la uşa prietenului meu Relu Gavril, de pildă, ca să-l întrebe dacă primeşte cu semănatul de informaţii vechi. Practic, un adevărat recensământ s-ar putea reconstrui, pe baza acelor informaţii, ca să nu mai spun de mana pentru etnografi, care una ştiu şi au postulat după ureche, încât greu le-ar mai veni să se răzuiască de prostie savantoasă şi s-o ia de la capăt, aşezând piatră cu piatră temelia reală şi demnă de toată atenţia. Eu, aşa, din prietenie faţă de Relu Gavril, doar vă indic o inepuizabilă sursă de informaţii (Monitorul Oficial al României) şi transcriu lista gospodarilor de frunte din fostul judeţ Suceava, recompensaţi de Ministerul Domeniilor nu doar cu medalii, ci şi cu câte o văcuţă, un car sau un plug, funcţie de trebuinţele acelor gospodari:

 

Bucureşti, 1 decembrie 1881

 

Tabloul premiaţilor

de juriul concursului agricol şi industrial

din judeţul Suceava,

în zilele de 14, 15 şi 16 octombrie 1881.

*

La 14 octombrie.

George Ionescu, din urbea Folticeni, pentru doi boi, un plug.

Grigorie Tănase, din urbea Folticeni, pentru doi gonitori, medalie aurită.

Nicolae Pintilie, din Bogdăneşti, pentru doi boi, un car de boi.

Ion a Carinei Doroftei , din Bogdăneşti, pentru o vacă cu viţel, un plug.

George Prisecaru, din Preuteşti-Uniti (Huşi), pentru un viţel, un plug.

Ioseb Diamant, din Folticeni, pentru o vacă cu viţel, medalie aurită.

Costache Latiş Preotu , din comuna Fântana-Mare, pentru doi boi, un car de boi.

Nicolae Popescu Preotu, din comuna Mălini, pentru un mânz, un car de cal.

Stanislas Covalschi, din comuna Fântâna-Mare, pentru una iapă şi un mânz, medalie aurită.

Toader Gr. Ţevie, din comuna Radăşeni, pentru un car lucrat de el însuşi, medalie de bronz şi 20 lei.

Fălticeni, Biserica Sfântului Ilie, cu vechea clopotniţă

La 15 octombrie.

Iordache Comoniţă, din comuna Ruginoasa, pentru grâul cultivat pe moşia Ruginoasa, medalie aurită.

Nussem Vaisemberg, din comuna Folticeni , pentru grâul cultivat pe moşia Rotopăneşti, medalie de argint.

Printul Gr. Mihail Sturdza, din Iaşi, pentru grâul cultivat pe moşia Cristeşti, medalie de argint.

Vladimir Ghiţescu, din comuna Stolniceni, pentru grâul cultivat în comuna Stolniceni, medalie de bronz.

Iordache Comoniţă, din comuna Cristeşti , pentru grâul cultivat în comuna Cristeşti, medalie de bronz.

Teodor Lupu, din comuna Pleşeşti, pentru grâul cultivat în comuna Pleşeşti, un plug.

Vasile Mihai, din comuna Pleşeşti pentru grâul cultivat în comuna Pleşeşti, un plug.

Năstase Stroia, din comuna Forăşti, pentru secară şi porumb cultivate pe moşia Capu-Dealului, medalie de argint.

Ioan Iacoblov, din comuna Şoldăneşti, pentru secara cultivată pe moşia Şoldăneşti, medalie de bronz.

Berl Iuster, din comuna Drăguşeni, pentru orzul cultivat pe moşia Drăguşeni, medalie de argint.

George Marian, din comuna Ruginoasa, pentru orzul cultivat în comuna Ruginoasa, medalie de bronz.

Constantin Th. Ghiţescu, din comuna Folticeni, pentru orzul cultivat pe moşia Dolhasca, medalie de bronz.

Tănase Lăzărescu, din comuna Pleşeşti , pentru ovăzul cultivat pe moşia Pleşeşti, un car de boi.

Theodor Vasiliu , din comuna Ruginoasa, pentru porumbul cultivat pe moşia Ruginoasa, medalie aurită.

Grigorie Lămăşanu, din comuna Folticeni, pentru cultura porumbului, una vacă.

Vasile Stroescu, din comuna Folticeni, pentru cultura porumbului, una vacă.

Dimitrie Pădure, din comuna Folticeni, pentru cultura porumbului şi fructe, medalie de argint.

Heinic Horodniceanu, din comuna Pleşeşti, pentru cultura rapiţei pe moşia Unceşti, medalie de bronz.

Gheorghe Cotu, din comuna Bogdăneşti, pentru cultura de hrişcă în comuna Bogdăneşti, un plug.

Vasile Grumazescu, din comuna Rădăşeni, pentru cultura de trifoi şi fasole, medalie de argint.

Gheorghe Dăscălescu, din comuna Cristeşti, pentru cultura de fasole, medalie de bronz.

Roza Costandachi, din comuna Preuteşti-Uniţi , pentru cultura de cartofi, medalie aurită.

Dimitrie Buburus , din comuna Horodniceni , pentru cultura de cartofi, medalie de argint.

Ioan Nicolau, din comuna Paşcani, pentru cultura de cartofi, medalie de bronz.

Tănase Petcu, din comuna Preuteşti-Uniţi , pentru cultura de fragi, ţelină, curechi, medalie de bronz.

Gavril Dimitriu, din comuna Folticeni, pentru cultura de sfeclă, medalia de bronz.

Gheorghe Grămadă, din comuna Oprişeni, pentru cultura de ceapă, medalia de bronz.

Nicolae Ionescu , din comuna Paşcani, pentru cultura de morcovi şi pătrunjel, medalie de bronz.

Toader I. Cârlan, din comuna Rădăşeni, pentru seminţe de legume şi un voloc, medalie de bronz.

Toader Pavela Onei, din comuna Rădăşeni, pentru cultura perilor, medalie de bronz.

Toader Goilav, din comuna Rotopăneşti, pentru cultura merilor, medalie de bronz.

Adam Arndt, din comuna Folticeni, pentru pieile dubite în fabrica sa din Folticeni, medalie aurită.

Anton Crişca, din comuna Folticeni, pentru pieile dubite în fabrica sa din Folticeni, medalie de bronz.

George Ghebel, din comuna Folticeni, pentru curelărie indigenă lucrată în Folticenii-Vechi, medalie de bronz şi 20 lei.

Alexa Ioan Moise, din comuna Ţoleşti, pentru frânghii de cânepă lucrate în Manolea, medalie de bronz şi 20 lei.

Petru Ciubotaru, din comuna Rădăşeni, pentru căpestre de cânepă, 20 lei.

August Herman, din comuna Folticeni, pentru cizmărie, medalie de argint.

Cosma Andrei, din comuna Ţoleşti, pentru cizmărie, 20 lei.

Michail Grigorescu, din comuna Horodniceni , pentru gogoşi de mătase şi stupi, ce cultivă în Folticeni, medalie de bronz şi una vacă.

Vasile N. Muşat , din comuna Baia, pentru dogărie, 30 lei.

Costache Lespădau, din comuna Baia, pentru dogărie, 20 lei.

Gheorghe Bosînceanu, din comuna Baia, pentru dogărie, 10 lei.

Ioan Latiş, din comuna Oprişeni, pentru dogărie, 10 lei.

Petru Rotaru, Iftimie Rotaru, Dumitru Nichita Crăciun, Nicolae Th. Guşu, Dumitru Creţu, Simion al lui Anton, Petre Netea, Gheorghe Netea, Thoader Ioniţă a Sarei, Gheorghe al Musculesii, Simion Vasile Scutelnicu şi Petre Ciugolea, din comuna Mălini, pentru draniţa ce lucrează în Găineşti, câte 10 lei la fiecare.

Vasile Strachinaru, din comuna Lespezii, pentru oale de cişmele, 20 lei.

Iohan Zingher, din comuna Folticeni, pentru fabricare de cărămidă, medalie de bronz.

Şulăm Berman, din comuna Folticeni, pentru un fluier de alamă pentru maşini, medalie de bronz.

Solomon Ţribel si Leon Vaisemberg, din comuna Folticeni, pentru făină de la moara lor americană cu turbină, medalie aurită.

Costache Ber, din comuna Folticeni, pentru lucruri de stolerie , medalie de argint.

Casa lui Nicu Gane, la 1907, când aparţinea lui Artur Gorovei

La 16 octombrie.

Ana Cofnăreanu, din comuna Miroslăveşti, pentru ţesături de lână şi cânepă, medalie aurită.

Ioan Sălceanu, din comuna Siliştea, pentru scoarţe de lână, una vacă.

Ecaterina N. Pintilie, din comuna Bogdăneşti, pentru ţesături de lână, una vacă.

Ioana Vasile Covataru, din comuna Boroaia, pentru ţesături de lână şi borangic, medalie de argint.

Safta defunctului Iordache a Deaconului, din comuna Baia , pentru ţesături de lână şi in, una vacă.

Ileana Deaconului, din comuna Sasca, pentru scoarţe de lână, 40 lei.

Aglaea Mitocaru, din comuna Bogdăneşti, pentru ţesături de lână şi in, una vacă.

Irina Dumitra Ghemanaru, din comuna Mălini, pentru sumane, una vacă.

Maria Gavril a Iriniei, din comuna Folticeni, pentru ţesături de cânepă, lână, in şi borangic, 20 lei.

Ileana Vasile Stefănescu, din corauna Folticeni, pentru ţesături de lână şi cânepă, 20 lei.

Elena Iftimie Popovici, din comuna Folticeni, pentru ţesături de lână şi cânepă, medalie de bronz.

Paraschiva Gh. Theodorescu, din comuna Folticeni, pentru ţesături de lână, 20 lei.

Casandra Grigore Monacu, din comuna Folticeni, pentru ţesături de lână şi cânepă, 20 lei.

Safta Gh. Ploiţă, din comuna Folticeni, pentru ţesături de lână şi cânepă, 20 lei.

Elena Grigore Bejenaru, din comuna Preuteşti-Vlădeşti, pentru ţesături de lână, 10 lei.

Casandra Th. Gurgescu, din comuna Folticeni, pentru ţesături de lână, 20 lei.

Elise Leon Gheorghiu din comuna Cristeşti, pentru ţesături de in şi cânepă, medalie aurită.

Elena Ioan din comuna Ciumuleşti, pentru ţesături de in şi cânepă, o vacă.

Safta Gr. Lovinescu, din comuna Rădăşeni, pentru ţesături de in şi cânepă, una vacă.

Casandra Bejanu, din comuna Rădăşeni, pentru ţesături de in şi cânepă, medalie de bronz şi una vacă.

Irina Grigore Pintilie, din comuna Rădăşeni, pentru ţesături de cânepă, 30 lei.

Gheorghe Ploiţă (soţia sa), din comuna Folticeni, pentru ţesături de cânepă, medalie de bronz.

Maria lui Neculai a Gheorghiesii, din comuna Folticeni, pentru ţesături de in şi cânepă, 20 lei.

Elena Gh. V. Boroianu, din comuna Preuteşti-Vlădeşti, pentru ţesături de in şi cânepă, 20 lei.

Ruxandra Sămurcaşi, din comuna Folticeni, pentru cusături, medalie de argint şi una vacă.

Catinca Urecheanu, din comuna Folticeni, pentru ţesături de in şi cânepă, medalie de argint şi una vacă.

Elena Ghiţescu, din comuna Folticeni, pentru ţesături de in, medalie de argint.

Tinca Ghiţescu , din comuna Folticeni, pentru cusături pe canava, medalie de bronz.

Maria Grigorescu, din comuna Fântâna-Mare, pentru ţesături de in şi cânepă, medalie de bronz.

Elena Ioan Sofiica , din comuna Rădăşeni, pentru ţesături de in şi cânepă, 20 lei.

Ruxandra Th. Ioan Cârlan, din comuna Rădăşeni, pentru ţesături de in şi cânepă, 20 lei.

Elisaveta Creţulescu, din comuna Fântâna-Mare, ţesături de in şi cânepă, medalie de bronz.

Elena V. a Măriucăi, din comuna Oprişeni, pentru ţesături de in şi cânepă, medalie de bronz.

Catinca Vasile Diaconu, din comuna Oprişeni, pentru ţesături de in şi cânepă, medalie de bronz.

Marghioala Chiriac Cost. Rotaru, din comuna Ruginoasa, pentru ţesături de in şi cânepă, 20 lei.

Marghioala Vas. Fulgă, din comuna Ruginoasa, pentru ţesături de in şi cânepă, 20 lei.

Paraschiva Vas. Bucur, din comuna Ruginoasa, pentru ţesături de in şi cânepă, 20 lei.

Catinca Cost. Gr. Grumazescu, din comuna Ruginoasa, pentru ţesături de in şi cânepă, medalie de bronz.

Maria Ilie Radu, din comuna Ruginoasa, pentru ţesături de in şi cânepă, 20 lei.

Maria Gavril Dimitriu, din comuna Folticeni, pentru ţesături de in şi cânepă, una vacă.

Paraschiva Costache Roman, din comuna Ruginoasa, pentru ţesături de in şi cânepă, 20 lei.

Zoiţa Gh. Ungureanu, din comuna Ruginoasa, pentru ţesături de in şi cânepă, 20 lei.

Maranda Cost. Ungureanu, din comuna Ruginoasa, pentru ţesături de in şi cânepă, medalie de bronz.

Ancuţa Gh. Petru Ioan, din comuna Ruginoasa, pentru ţesături de in şi cânepă, 20 lei.

Ştefan Andrei Grecu, din comuna Paşcani, pentru cânepă topită, un plug.

Ilarian Gafon, din comuna Paşcani, pentru cânepă topită, un plug.

Nasarie Lazăr Vasiliu, din comuna Paşcani, pentru cânepă topită, un plug.

(Monitorul Oficial al României, No. 196, miercuri 2/14 decembrie 1881, pp. 6078-6080).