Gordeuţi sau Гордівці – Hotin, la 1770-1772 | Dragusanul.ro

Gordeuţi sau Гордівці – Hotin, la 1770-1772

Ţinutul Hotinului

1770-1772

Ocolul de Sus

*

Gheorgheuţii

 *

Toată suma caselor: 33

Rămân birnici: 33

*

Birnicii:

*

Ion Aţă

George

Dumitru, văcar

Petre

George

Ivan, morar

Hrincul, pânzar

Hşivor Căzacul

Ivan Boicul

Anton

Fodor Căzacul

Vasile Hârbuitu

Vasile, prisăcar

Andrei

Onofrei Glovonic

Ivan Balamut

Ion Cimpoeşu

Costin, rusul

Ştefan Moldovan

Fodor

Lier Şchiopul

Ilia

Anton Ciopu

Ivan

Ştefan, rus

Onofrei sin (fiu) Rauschi

Onofrei, rus

Grigore, vornic

Ion brat (frate) vornicului

Simion brat Ion

Vasile cel mic

Vasile nepot păscăriţei

Iacob al păscăriţei

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 129 şi 130