Gorbăneşti - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Gorbăneşti – Botoşani, la 1774

Ținutul Botoșani

10 iunie 1774

Ocolul Câmpului

*

Gorbăneştii

*

Toată suma caselor: 21

Scădere rufeturi, însă: 21 scutiţi de cornetul Costia Leonard, care îi foloseşte pentru slujba sa:

*

Vasile Călancea

Grigori Călancea

Gavril Cocris

Costandin, ungurian

Ştefan, ungurian

Tănase Huţul

Andrei, rusul

George Cărbune

Costandin, ungurian

Ion, liahul

Vasile Huţul

Nica, muntian

Ioniţă, herghelegiu

Ilaşcu, cioban

Grigoraş, cioban

Alecsa, cioban

Dumitraşcu Chişcă

Grigore Cărbune

Vasile Burav

Acsinte, pas

Mărdari sin (fiu) Tănasi

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 185, 186