George Tofan - un nume de slujit, nu de şlefuit | Dragusanul.ro

George Tofan – un nume de slujit, nu de şlefuit

Autorii Traian Duminică, Mihai Pânzaru-PIM, Gavril IRIMESCU ŞI Gheorghe Giurcă

Autorii Traian Duminică, Mihai Pânzaru-PIM, Gavril IRIMESCU ŞI Gheorghe Giurcă

*

Miercuri, 5 noiembrie 2014, în Salonul “Gloria”, Casa Corpului Didactic “George Tofan” din Suceava a organizat o superbă manifestare în onoarea patronului său spiritual, ocazie cu care a fost lansat un nou volum al cărturarului care, în 1903, provoca o spectaculoasă, dar eficientă polemică despre “cine-i autor bucovinean” (Desteptarea, nr. 42/1903, pg. 2) şi cine nu, militând pentru reprezentativitatea adresabilităţii şi nu pentru cea a unei întâmplătoare moşteniri genetice.

*

Recuperat, din nou, de data asta cu un prim volum de “Publicistică” (“Viaţa culturală în Bucovina”), George Tofan înseamnă, în spaţiul spiritualităţii didactice sucevene, un nume de slujit şi nicidecum unul de lustruit pigmeice existenţe, aşa cum se întâmplă aiurea şi cam peste tot în Bucovina. Cartea, lucrată temeinic de către profesorii Gheorghe Giurcă, Gavril Irimescu şi Traian Duminică, apărută în Editura… “George Tofan”, identifică, descifrează şi pune în valoare o operă importantă, care, altminteri, s-ar fi scufundat definitiv în mâlul ignoranţei generaţiilor mult prea grăbite ale acestui nord de ţară românească a Moldovei.

*

Cartea lui George Tofan, pe masa poetului Roman Istrati

Cartea lui George Tofan, pe masa poetului Roman Istrati

*

Atmosfera, care m-a cam luat prin surprindere (de asta am dispărut imediat după lansarea ultimei cărţi) era mai curând de nuntă, în condiţiile în care profesori din întreg judeţul participaseră, încă de dimineaţă, şi la alte activităţi, având nevoie şi de hrană-hrană. Iar pozna poetului Roman Istrati, care îşi postase exemplarul între cuţit şi furculiţă, însemna, în fond, şi un simbol, explus poznaş, aşa că i-am imitat pozna, când a fost să se lanseze omagiul grafic, adus de Mihai Pânzaru-Pim memoriei lui Adrian Păunescu, “De la Cpăceni la Bîrca şi înapoi”, ba am mai şi rezemat de o sticlă cu bere şi invitaţia la lansarea cărţii “Efigii în filigran”, de Tiberiu Cosovan.

*

Cartea lui PIM, "De la Copăceni la Bîrca şi înapoi"

Cartea lui PIM, “De la Copăceni la Bîrca şi înapoi”

*

La manifestare au participat şi oficiali (domnul vicepreşedinte al C. J. Suceava Alexandru Rădulescu, profesor de meserie, se afla în elementul lui, inclusiv printr-un discurs impecabil), şi artişti (pictoriţa Doina Catargiu, de pildă), şi publicişti, dar şi o desime de operatori de televiziune locală, dominată de tricoul “Bucovina Rock Castle 2014” – chestie care m-a înduioşat o ţâră.

*

Profesorii Gabriel Cărăbuş şi Alexandru Rădulescu

Profesorii Gabriel Cărăbuş şi Alexandru Rădulescu

*

Pictoriţa Doina Catargiu

Pictoriţa Doina Catargiu

*

Publiciştii Tiberiu Cosovan şi Roman Istrati

Publiciştii Tiberiu Cosovan şi Roman Istrati

*

Tricoul "Bucovina Rock Castle 2014"

Tricoul “Bucovina Rock Castle 2014”

*

Alexandru Rădulescu şi impecabilul său discurs

Alexandru Rădulescu şi impecabilul său discurs

*

Traian Duminică, Roman Istrati, Gavril Irimescu şi Tiberiu Cosovan

Traian Duminică, Roman Istrati, Gavril Irimescu şi Tiberiu Cosovan

*

Mihai Pânzaru-PIM

Mihai Pânzaru-PIM

*

Trepiedele operatorilor de televiziune - marca sigură a oricărui eveniment

Trepiedele operatorilor de televiziune – marca sigură a oricărui eveniment

*

Invitaţia lui Tiberiu Cosovan

Invitaţia lui Tiberiu Cosovan

*

Profesorul Mărgineanu, constructor de şcoli şi director al Casei Corpului Didactic "George Tofan"

Profesorul Mărgineanu, constructor de şcoli şi director al Casei Corpului Didactic “George Tofan”