George Drumur: Întomnări bucovinene | Dragusanul.ro

George Drumur: Întomnări bucovinene

George Drumur

Au întomnat miresmele în Bucovina

şi cheruvimii Dragomirnei şi gorunii;

fântânile coboară, ocolind colina,

fuioarele de ceaţă-n streşinile prunii…

*

De lângă strune s-au desprins în vagi stihii

tristeţile acelor oameni, de atunci,

alăturea de inimă şi lângă prunci

pe care foamea albă i-a făcut stafii.

*

Lângă tulpini de stele nimeni nu-i la pândă,

toţi arborii au căzut în ceţuri de furtună,

nici coarnele de cerb nu are cin‘ să vândă

şi stau aşa, ca anii; nimeni nu-i adună.

*

În Bucovina totul se întunecă,

dumbrăvile culorilor rodesc încet,

numai Voievodul de la Putna spune că

arzândele dureri au gură de profet…

*

            (Revista Bucovinei, nr. 9-10/1944, pg. 297)