George Costescu: Bucureștii vechiului regat | Dragusanul.ro

George Costescu: Bucureștii vechiului regat

București coperta monografiei lui George Costescu*

Pentru că îmi tot ies în cale o puzderie de cărți mărturisitoare, dar deja uitate sub colbul uitării, am înființat rubrica „Cărțile memoriei românești”, în care voi posta copertele, fotografii și câteva imagini din cărțile pe care doar le frunzăresc, în goana mea după alte informații, de care am nevoie.

*

Prima carte pe care o supun atenției celor interesați este monografia lui George Costescu, „Bucureștii vechiului regat”, publicată abia în 1944, deși a fost lucrată până în 1906 și reluată ulterior.

*

O carte interesantă, care pornește de la urice domnești și legende, de la mărturii diverse și, altminteri, pierdute definitiv, și care pune în valoare un condei scriitoricesc plin de nostalgie și dispus să zugrăvească icoanele bucureștene ale sufletului său, un condei care schițează și portrete suave de florărese, lăptari, vizitii, comercianți, cu plăcerea cu care pune în lumină personalități ale vieții artistice și politice bucureștene, o viață care pare să-l intimideze până la evlavie pe delicatul monograf  George Costescu.

*

Desprinse din sufletul lui, vă înfățișez o galerie iconografică bucureșteană plină de poezie, care să vă îndemne spre lecturarea monografiei, mult mai vizualizantă decât orice fotografie.

*

Bucuresti Bdul Lascăr Catargiu

București Ateneul Român

București birjar muscal în Sărindar

București biserica Mihai Vodă

București Biserica Sărindar

București biserica Sf Anton din Piata Florilor

București biserica Sf Elefterie 1894

București biserica Sf Gheorghe nou

București Biserica Sf Spiridon

București cafeneaua Teatrului Național

București Calea Moșilor 2

București Calea Moșilor

București Calea Victoriei

București Ceasornicul din Piața Mare

București Circul Sidoli

București Dealul Spirei

București Facultatea de medicină

București Fundația universitară Carol I

București Grădina Oteteleșanului

București Hala vechiturilor

București Hanul cu tei

București Hanul Zlătarilor

București Hipodromul Băneasa

București Hotelul Hugues

București hotelul precupeților

București Lăptarul

București Legația rusă

București Mahala după 1890

București mahalaua Spirea Nouă 1880

București Mănăstirea Radu Vodă

București Mănăstirea Stavropoleus

București Mitropolia 2

București Mitropolia

București Palatul Regal

București Palatul Sturdza

București Palatul Șuțu

București Palatul Universității

București panoramă din 1906

București Piața Sf Anton

București Piața Teatrului Național

București Pompa de apă

București Prefectura Ilfov

București Statuia lui Mihai Viteazul

București Strada Academiei

București strada Antim

București strada Colței

București strada Domniței

București strada Lipscanilor 2

București strada Lipscanilor

București strada Mircea Vodă 2

București strada Mircea Vodă

București strada Spătarului

București Târgul Moșilor

București Tribunalul vechi

București Turnul Colței 1880

București Turnul Colței

București vechea Primărie

București Vechiul Palat de pe Academiei