Frumoasele hanţe de la Hănţeşti | Dragusanul.ro

Frumoasele hanţe de la Hănţeşti

Hantesti 1

*

În româna veche, căiuţii se numeau… hanţe. Locul în care se creşteau hergheliile de cai mici se numeau hânţării, deci numele satului ar fi Hânţeşti, dar nici Hănţeşti nu e rău. Important este că la Hănţeşti “etimologia” a devenit pecete a unei nobleţi folclorice. E drept, ca şi în cazul Zvoriştei, Căiuţii din Hănţeşti sunt, de generaţii, doar copii, dar ritualul nu e deloc şcolăresc, ci bine îndătinat şi inspirat readus la viaţă.

*

Hantesti 2

Hantesti 3

Hantesti 4