Firea iconografică a românului carpatic | Dragusanul.ro

Firea iconografică a românilor

Firea iconografică a românului carpatic

 

         Pentru că pregătesc, în memoria lui Franz Xaver Knapp (se împlinesc 130 ani de la moarte), cu 270 de vechi mărturii iconografice, vreau să vă supun atenţiei, acum, doar trei gravuri, care prezintă claca la români, la ruteni şi la unguri, rugându-vă să sesizaţi dumneavoastră specificitatea inconfundabilă a românismului:

 

Claca romani

Claca ruteni        

Claca unguri

         Aţi văzut? În vreme ce rutenii şi ungurii muncesc cu toţii, dintre românaşii noştri doar vreo patru trag cu sapa, ceilalţi ocupându-se cu cinstitul unui păhărel şi cu veselitul folcloric, pe ison de cobză şi de scripcă.
         De unde se vede că Herodot pe noi ne-a prorocit drept urmaşi ai dacilor, atunci când continua, la ceea ce v-au spus toţi istoricii patriotarzi („cei mai viteji şi înţelepţi dintre traci”), cu un „dar” omis de toată lumea băştinaşă: „dar leneşi, beţivi, dezbinaţi şi îşi vând copiii” (acum, prin exportul umilitor de inteligenţă şi de forţă de muncă).