"Fără cultură, pentru ce am mai câştiga războiul?" | Dragusanul.ro

„Fără cultură, pentru ce am mai câştiga războiul?”

Fotografie preluată din Alchetron

Fotografie preluată din Alchetron

*

Anecdota aceasta o ştiu de la starostele „Zicălaşilor”, profesorul Petru Oloieru, care mi-a spus-o astăzi, şi mi se pare oportun să v-o împărtăşesc şi dumneavoastră, prietenilor acestui site.

*

Cică Winston Churchill, premierul englez din cea mai grea perioadă a Regatului Unit al Marii Britanii, apăruse în Parlament, pentru a obţine rectificări bugetare care să susţină efortul de război.

*

– Să luăm de la cultură!, a propus un lord deputat, iar premierul a clătinat pătimaş, a negare, din uriaşul lui trabuc.

– Nu, de la cultură, în nici un caz!

*

Dezbaterile au continuat şi mai încrâncenat, dar fonduri pentru susţinerea eforturilor de război nu se găseau şi pace. Şi-atunci, lordul deputat, care ceruse subscrierea bugetului pentru cultură, a întrebat:

– Şi totuşi, de ce nu am confisca bugetul pentru cultură?

*

Churchill l-a privit mirat, apoi, cu privirea ironică de vechi şi înnăscut, a rostit monoton:

– Fără cultură, pentru ce am mai câştiga războiul?

*

Nu am comentarii. Doar subscriu, din postura mea de mărunt slujitor al spiritualităţii româneşti. Bogată, dar total ignorată.