Fără Corlata, nu există Naţiunea Poeţilor! | Dragusanul.ro

Fără Corlata, nu există Naţiunea Poeţilor!

AFIS NATIUNEA CORLATA m

*

Ansamblul artistic “Cerbul”, din Corlata, va pleca, sâmbătă, 13 august 2016, la un festival folcloric din Polonia, singura ţară europeană care mai are datina aparentei morţi şi învieri a Timpului. Pleacă, împreună cu “Cerbul”, şi splendidele generaţii de dansatori din Corlata şi, ca să nu le venim povară, am fost decis ca, în anul acesta, să nu mergem cu Festivalul “Naţiunea Poeţilor” la Corlata, ca să nu-i împovărăm pe corlăţeni. Am sunat pe primarul comunei, Doamna pururi Doamnă Violeta Ţăran, ca să-i spun ce am de gând să fac, iar după o lungă tăcere, Violeta mi-a răspuns, cu glas înlăcrimat, să nu-i fac o astfel de nedreptate: “Oamenii aceştia vă aşteaptă cu atâta drag; “Naţiunea Poeţilor” este sărbătoarea satului lor; cum să le spun eu, acum, că nu mai veniţi?”. Şi avea dreptate.

*

1 Natiunea Poetilor in Capitala Corlata 14

*

În urmă cu vreun deceniu, poeţi din Olanda, Germania, Israel, Belgia, Estonia, Brazilia, Franţa, Anglia, Italia şi din România, impresionaţi de frăţietatea corlăţenilor, au proclmamat Corlata capitală a poeziei europene. Şi, de atunci, deşi am restrâns festivalul într-o funcţionalitate de avarie, datorită încrâncenatelor tăieri de buget, corlăţenii ne aşteaptă şi ne întâmpină cum nu-i este dat poeziei să fie întâmpinată în alt loc. De anul trecut, am dus la Corlata şi artă plastică, şi balade rock, iar aglomeraţia în sală, în ciuda concurenţei celor trei nunţi din acea zi, a fost copleşitoare. Şi-atunci, cum am putea ignora îmbrăţişarea caldă a sufletului corlăţean, în acest an?

*

1 Corlata Dansand pentru Poeti 3

*

Are dreptate Doamna Doamnă Violeta Ţăran şi le cer iertare corlăţenilor pentru vremelnica blasfemie a gândului meu păcătos: vom veni la Corlata şi vom începe parcursul Festivalului “Naţiunea Poeţilor” 2016 de la Corlata, capitala poeziei europene şi a sufletelor noastre de veşnici închinători omenescului. În fond, fără Corlata, nu există “Naţiunea Poeţilor”, în toate componentele ei de alean şi de credinţă.

*

Primirea Naţiunii Poeţilor cu pâine şi cu sare, de către primarul Violeta Ţăran

Primirea Naţiunii Poeţilor cu pâine şi cu sare, de către primarul Violeta Ţăran