Exproprieri şi rechiziţionări în 1945 | Dragusanul.ro

Exproprieri şi rechiziţionări în 1945

Suceava, Strada Mare

 

În 16 februarie 1945, Consiliul de Miniştri decidea: „În temeiul dispoziţiunilor art. 49 al Legii nr. 641 pentru abrogarea măsurilor legislative anti-evreieşti… Următoarele bunuri imobile se declară necesare pentru nevoi de utilitate publică şi expropriate ca atare” [1]:

 

A). Pentru Ministerul Muncii:

 

42). Fălticeni, str. Maior Ioan Nr. 4, proprietar Naftuli Hertzel Brener;

68). Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 25, proprietar Ess Sonental;

78). Câmpulung-Moldovenesc, str. Târgul Vitelor Nr. 21, proprietar S. Vagner;

79). Câmpulung-Moldovenesc, str. Târgul Vitelor Nr. 23, proprietar H. Mayer;

 

H). Pentru Ministerul Comunicaţiilor, Administraţia Comercială şi Ministerul Economiei Naţionale:

 

25). Suceava-Bosancea, proprietar Rozlivek Emil;

27). Gura Humorului, str. Regina Maria Nr. 51, proprietar Schahter Herman;

29). Câmpulung-Bucovina- Iacobeni, localul ocupat de Oficiul PTT;

33). Câmpulung-Bucovina- Moldoviţa, localul ocupat de Oficiul PTT;

37). Rădăuţi, str. Colonel Pipirescu Nr. 100, proprietar Iţcu Talmai;

41). Suceava, str. Ferdinand Nr. 22;

42). Suceava-Solca, str. Unirii Nr. 12, proprietar A. Schneider;

43). Câmpulung-Bucovina-Stulpicani, localul ocupat de Oficiul PTT;

47). Câmpulung-Vama, str. Alexandru cel Bun nr. 68.

48). Vicovul de Jos, localul ocupat de Oficiul PTT;

 

K). Pentru Ministerul Agriculturii şi Domeniilor:

 

58). Fălticeni, proprietar Leiba Bercovici;

59). Fălticeni, proprietar M. Graper;

64). Fălticeni, str. Vârnav Nr. 1, proprietar Robert Teltz;

 

M). Pentru Subsecretariatul de Stat al Organizării Statului:

 

25). Fălticeni, localul ocupat de Legiunea de jandarmi Baia;

26). Suceava, localul ocupat de Legiunea de jandarmi Suceava;

28). Câmpulung-Bucovina, localul ocupat de Legiunea de jandarmi Câmpulung;

29). Rădăuţi, localul ocupat de Legiunea de jandarmi Rădăuţi;

30). Rădăuţi, localul ocupat de Legiunea de jandarmi Rădăuţi;

35). Rădăuţi-Rădăuţi, Localul ocupat de Postul de Jandarmi; iar la numerele următoare, localurile posturilor de jandarmi din Satu-Mare, Ţibeni, Vicşani, Marginea, Bilca, Vicovu de Jos, Suceviţa, Putna, Vicovu de Sus, Brodina, Frătăuţii Vechi – 2 localuri, Frătăuţii Noi, Baineţ; din judeţul Suceava. Localurile posturilor de jandarmi din Ilişeşti, Stupca, Bălăceana, Măzănăeşti, Arborea, Botoşana, Cacica, Clit, Iaslovăţ, Dărmăneşti, Iţcani, Mitocul Dragomirnei; din judeţul Câmpulung, posturile de jandarmi din Valea Seacă, Valea Putnei, Capul Codrului, Dorna Candreni, Gemenea, Frasin, Vama, Moldoviţa, Vatra-Câmpulung; apoi, la poziţia 71, un alt post de jandarmi din Bilca-Rădăuţi.

 

Pentru Direcţia Generală a Poliţiei  (subpunctul c.):

 

113). Rădăuţi, Piaţa Unirii Nr. 13, proprietar Auslender Isac.

114). Rădăuţi, str. Iancu Flondor nr. 4, proprietar Iacob I. Costinel;

115). Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 3, proprietar văduva Micu;

116). Siret, str. Regele Ferdinand nr. 7, proprietar văduva Sara Berger;

117). Solca, str. Unirii Nr. 11, proprietar Dr. Noe Rath;

124). Suceava, str. Regele Ferdinand Nr. 22, proprietar Roşa Stein;

126). Vatra Dornei, str. Regele Mihai I Nr. 2, proprietar Adolf Mocr;

 

 

Alte „bunuri imobile se declară necesare pentru nevoi de utilitate publică şi se expropriază ca atare pentru Ministerul Lucrărilor Publice”, în baza aceleiaşi Legi Nr. 641:

 

3). Suceava, str. Regele Ferdinand Nr. 53, proprietar Iuliu Schor;

7). Fălticeni, str. Suceava Nr. 125.

 

Ministerul Finanţelor, prin decret separat, în baza aceleiaşi legi, trece în proprietatea sa, pentru a le folosi ca dispensare, imobilele din:

 

5). Câmpulung Bucovina, str. Regele Mihai I Nr. 69, proprietar Iacob şi L. Beer;

6). Câmpulung Bucovina, str. Dragoş Vodă Nr. 6, proprietar Adolf Grüll;

7). Vatra Dornei, str. Regele Ferdinand Nr. 32, proprietar Isidor Lipovici;

20). Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 2/4, proprietari Michel Gustav David şi Marcus Maer.

 

Ministerul Asigurărilor Sociale, luând în discuţie „imposibilitatea în care s-ar găsi să funcţioneze servicii ale Casei Centrale a Asigurărilor Sociale, dacă ar fi lipsită pe ziua de 23 Aprilie 1945, de folosinţa a 19 imobile ce deţine cu chirie de la diverşi proprietari şi cărora ar trebui să le restituie”, alege varianta rechiziţionării pentru următoarele proprietăţi sucevene:

 

12). Imobilul din Fălticeni, str. Regele Mihai nr. 280, proprietatea doamnei Ida Raiher;

16). Imobilul din Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 6, proprietatea domnului Doller Norbert;

17). Imobilul din Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 7, proprietatea domnilor Gabor Max şi Brucker Berl.

 

 

[1] Monitorul Oficial, Anul CXIII, nr. 39, sâmbătă 17 februarie 1945, pp.  1143-1149