Expoziţia Seniorului din Gura Humorului | Dragusanul.ro

Expoziţia Seniorului din Gura Humorului

O splendidă expoziţie de portrete, făcute de Radu Bercea (unele dintre ele se regăsesc şi în album), a constituit cadrul ideal pentru sărbătorirea Seniorului de la Gura Humorului, recompensat, prin intermediul vicepreşedintelui Gheorghe Niţă, cu Medalia şi Hrisovul „Meritul Bucovinei”. Radu Bercea, artist plastic român, descendent al unui vechi neam răzeşesc, s-a născut în Cuciuru Mare al lui Mircea Streinul (omagiat de humorean cu un splendid portret – cel mai bun posibil), dar a fost, este şi va rămâne pecetea spirituală a târguşorului Humorului. Lume peste lume, aşa că s-a suplimentat numărul scaunelor din sala în care urma să se facă lansarea de cărţi. De cărţi, pentru că am dus la Gura Humorului şi „Jocuri de îngeri”, de Liliana Widocks, şi „vestirile” lui Roman Istrati şi ale mele, datorită presimţirii că la Gura Humorului nu voi mai merge niciodată, în mod oficial – nici eu, nici „Zicălaşii”, chiar dacă ar fi să trăiesc o veşnicie.

*