Eroii şi martirii României Mari (II) | Dragusanul.ro

Eroii şi martirii României Mari (II)

Ordinul „Crucea Regina Maria” clasa II

*

Locotenentului-colonel Ionescu T. Ştefan, comandantul regimentului 19 infanterie, pentru energia si devotamentul remarcabil cu care a combătut tifosul exantematic şi alte boli epidemice ce bântuiau cu furie regimentul său în iarna anului 1917. Mulţumită activităţii şi exemplului său personal a reuşit să scape numeroase vieţi.

Locotenentului-colonel Budeanu Anatol, comandantul regimentului 20 infanterie, pentru energia şi devotamentul remarcabil cu care a combătut tifosul exantematic şi alte boli epidemice ce bântuiau cu furie regimentul său în iarna anului 1917. Mulţumită activităţii şi exemplului său personal a reuşit să scape numeroase vieţi.

Locotenentului-colonel Măicănescu Nicolae, din regimentul de marş al diviziei I-a, pentru energia şi devotamentul remarcabil cu care a combătut tifosul exantematic ce bântuia atât trupele, cât şi populaţia civilă din comuna Parava (judeţul Putna) în iarna anului 1916-1917.

D-nei Schuller Mina, pentru remarcabila activitate filantropică ce a desfăşurat în anii 1916-1917, înfiinţând la Bacău o ceainărie şi o cantină pentru populaţia civilă săracă greu încercată de lipsurile inerente stării de război.

*

Ordinul „Crucea Regina Maria” clasa III

*

Plutonierului-sanitar Chihaia Dumitru, din regimentul 37 infanterie, pentru zelul şi conştinţiozitatea deosebită cu care a îngrijit bolnavii în 1917.

Sergentului Ernest Henri, inginer chimist, pentru munca pricepută depusă în construirea cuptoarelor tip de deparazitare şi a instalaţiunii spitalului de oftalmologie No. 120 (Iaşi) în 1917.

Sergentului-sanitar Tesiu Vasile, pentru zelul şi devotamentul cu care a dat îngrijiri bolnavilor contagioşi de la spitalul No. 232 în 1917.

Sergentului Receanu Ioan, pentru zelul şi devotamentul arătat în serviciu la spitalul No. 428 în 1917.

Caporalului-sanitar Bufu B. Vasile, din batalionul pionieri, pentru zelul şi conştinţiozitatea deosebită cu care a îngrijit bolnavii în 1917.

Soldatului Gheorghiu D. Traian, din regimentul 6 infanterie, pentru zelul şi devotamentul cu care a îngrijit bolnavii contagioşi la spitalul No. 425 (Societatea de gimnastică Iaşi) în 1917.

D-lui Mănciulescu Constantin, administratorul spitalului de boli contagioase No. 232, pentru devotamentul şi conştinţiozitatea ce a pus şi continuă să pună în buna administrare a spitalului.

Subchirurgului Popescu Dumitru, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul ce a arătat în îndeplinirea serviciului în 1917.

Subchirurgului Popescu S. Nicolae, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul ce a arătat în îndeplinirea serviciului în 1917.

Subchirurgului Grigoropol Mihail, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul ce a arătat în îndeplinirea serviciului în 1917.

Călugăriţei Xenia Dumitriu, de la spitalul No. 169 Piatra-Neamţ, pentru sârguinţa şi devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase în 1917.

Călugăriţei Tata Glicheria, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru sârguinţa şi devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase în 1917.

Călugăriţei Chilu Ileana, de la spitalul No. 168 Piatra Neamţ, pentru sârguinţa şi devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase în 1917.

Infirmierei clasa I Popescu Elena, pentru devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase la spitalul de boli contagioase No. 38/C Fălciu.

Infirmierei clasa I Bujorita Maria, pentru devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase la spitalul de boli contagioase No. 38/C Fălciu.

Infirmierei clasa I Calniescu Alexandrina, pentru devotamentul cu care a îngrijit bolnavii de boli infecţioase la spitalul de boli contagioase No. 38/C Fălciu.

Infirmierei Tomuta Cornelia, pentru zelul şi devotamentul cu care a dat îngrijiri bolnavilor contagioşi de la spitalul No. 232 în 1917.

Infirmierei Sava Victoria, pentru zelul şi devotamentul cu care a dat îngrijiri bolnavilor contagioşi de la spitalul No. 232 în 1917.

Cercetaşului Popescu N. Alexandru, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul deosebit cu care a îngrijit bolnavii de tifos exantematic în 1917.

Cercetaşului Dragomirescu Anghel, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul deosebit cu care a îngrijit bolnavii de tifos exantematic în 1917.

Cercetaşului Alexe N. Nicolae, de la spitalul No. 168 Piatra-Neamţ, pentru zelul şi devotamentul deosebit cu care a îngrijit bolnavii de tifos exantematic în 1917.

Cercetaşului Petroi Ionel, pentru zelul arătat în serviciu la spitalul No. 428 în 1917.

Gardiencei Carpăn Eugenia, pentru zelul arătat în serviciu la spitalul No. 428 în 1917.

Gardiencei Floarea Zamfira, pentru zelul arătat în serviciu la spitalul No. 428 în 1917.

Gardiencei Panţiru Natalia, pentru zelul arătat în serviciu la spitalul No 428 în 1917.

D-nei Rusu Mărioara, pentru zelul arătat în serviciu la spitalul No. 428 în 1917.

*

Ordinul „Crucea Regina Maria” clasa III

*

următoarelor grade inferioare din regimentul 17 artilerie-obuziere, pentru zelul şi conştinţiozitatea deosebită cu care au îngrijit bolnavii în 1917:

Sergentului-sanitar Ciochină Adam.

Sergentului-sanitar Stănescu Dumitru.

Sergentului-sanitar Herţanu Eugeniu.

Caporalului-sanitar Apostoleanu Constantin.

Caporalului-sanitar  Ceică Haralambie.

Soldatului-sanitar Iordache Nicolae.

*

Dat în Iaşi, la 22 Decembrie

FERDINAND

Ministru de război,

General de divizie C. Iancovescu.

No. 1,556 (Monitorul Oficial, No. 237, Vineri 5/18 ianuarie 1919)