După Războiul pentru Întregirea Neamului | Dragusanul.ro

După Războiul pentru Întregirea Neamului

Hora Unirii, la Cernăuţi, în 28 noiembrie 1918

Hora Unirii, la Cernăuţi, în 28 noiembrie 1918

*

În 10 septembrie 1919, decretul regal pentru stabilirea pensiilor pentru participanții la război și pentru urmașii lor, prin consacrarea „prineipiul legiuitorului din 1877, principiu menținut și de legea din 25 martie 1894”, folosește, între ghilimele, formula „Războiul pentru Întregirea Neamului” (MO, nr. 119 din 14 septembrie 1919), preluată din presă și parcă din ce în ce mai lipsită de conținut, din pricina dificultăților de aplicare a unei legislații unitare și în provinciile noi.

*

În 27 septembrie 1919 (MO, nr. 130, pp. 7445/7452), se publică statutele Băncii Regionale din Cernăuți, afiliată Casei Centrale a Cooperației și a Împroprietăririi Sătenilor, din București, statut aprobat, prin Decretul Regal No. 4.209, din 12 septembrie 1919, și contrasemnat de Ministrul Agriculturii și Domeniilor, I. G. Duca.

*

În zilele de 2, 3 și 4 noiembrie 1919, în Bucovina (MO, No. 167 din 13 noiembrie 1919) au avut alegeri pentru Adunarea Deputaților din Bucovina, primii aleși bucovineni, sub sceptrul României Mari, fiind:

*

         În circumscripția orașului Cernăuți, au fost aleși independenții Teofil Simionovici (2.692 voturi), Dr. Vasile Marcu (4.212 voturi), Norbert Kipper (4.212 voturi) și Zaharia Voronca (2.080 voturi).

La Cuciurul Mare și Boian s-au impus membrii Partidului Democrat al Unirii George Băncescu din Cuciurul Mare (1.497 voturi) și Constantin V. Morariu din Boian (2.362 voturi), idependenții Niculai Mintencu din Cuciurul Mare (898 voturi) și Lazăr Ropcean din Boian (724 voturi) pierzând alegerile.

La Câmpulung și Dorna, au câștigat membrii Partidului Democrat al Unirii Iorgu G. Toma din Câmpulung (4.406 voturi) și Vasile Lițu din Dorna (2.398 voturi), independentul Ion Candrea din Dorna(786) fiind declarat învins.

La Coțmani, Orășeni și Sadagura, „democrații unirii” Josef Vihovici din Coțmani (1.802 voturi) și Dimitrie Țopa din Sadagura (2.187 voturi), precum și independentul Vasile Sniatinciuc din Orășeni (1.708 voturi) au fost declarați învingători.

La Gura Humorului și Solca, învingători au fost humoreanul Dumitru Gavrilescu (4.102 voturi) și solcanul Romul Reuț (3.368 voturi), amândoi candidați ai Partidului Democrat al Unirii.

La Vicov, Marginea și Rădăuți, Ion Nistor, candidând ca reprezentant, prin naștere, al Vicovului de Sus (4.156 voturi), dar și ca lider bucovinean al Partidului Democrat al Unirii, dar și colegii săi de partid, mărgineanul Dr. Vasile Bodnărescu (3.643 voturi) și rădăuțeanul bilcan George Tofan (3.472 voturi) s-au impus, fără probleme, în alegeri.

La Hliboca și Siret, scris, precum odinioară, „Sirete”, au câștigat Amfilochie Burac, „democrat al unirii” din Hliboca (3.457 voturi), independentul siretean Constantin Simionovici (1.190 voturi) și un alt „democrat al unirii”, sireteanul Aurelian Moldovan (2.747 voturi).

La Storojineț și Ciudei au biruit „democrații unirii” Dr. Aurel Morariu (3.502 voturi) și, respectiv, Vasile Ungurean (4.168 voturi).

La Suceava și Costâna, alți „democrați unioniști (aiurea!)!, Filaret Doboș, viitorul comandant al „arcășiilor” (4.065 voturi) și Mihai Cormoș (4.319 voturi) biruiau și sub aura României Mari.

La Vășcăuți, un fals „unionist”, Eudoxie Gribovschi (3.413 voturi) îl îndepărta din cursa spre privilegii pe independentul, Vasile Reus (523 voturi).

La Vijnița și Berhomet, „democrații unirii” Neculai Prelici (2.912 voturi) și Teodor Bujor (2.593 voturi) au câștigat alegerile.

La Ocna și Zastavna s-au impus independenții Ion Bloșca (717 voturi) și Dr. Florea Lupu (1.156 voturi), în dauna independentului Tihon Hacman (503 voturi).

*

Alegerile din 7 și 8 noiembrie 1919, pentru Senat, au fost câștigate de Iacob Hect (Cernăuți-oraș, 2.888 voturi), Teofil Simionovici (Cernăuți-județ, 2.696 voturi), fluierașul Nistor Andronicescul, din Fundu Moldovei (Câmpulung, 3.684 voturi), Victor Racoce (Coțmani, 3.687 voturi), Ion Stârcea (Gura Humorului, 2.872 voturi), Dr. Nicu Carabiovschi (Rădăuți, 2720 voturi, independenții Mihai Vicol, 2.371 voturi, și Teofil Constantinovici, 413 voturi, fiind înfrânți), Dr. Alexandru Hurmuzachi (Siret, 3.391 voturi, în dauna independenlui Vasile Popovici, 62 voturi), independentul Pavel Percec (Storojineț, 4.817 voturi, în dauna independentului Dr. Constantin Onciul, 266 voturi), minunatul Dr. Teofil Lupu, tatăl Octaviei Lupu-Morariu (Suceava, 4.751 voturi), George Conte Wassilko (Vășcăuți și Vijnița, 4.880 voturi) și idependentul Dr. Stanislaus Kwiatkovski (Zastavna, 1.510 voturi).