Galeria personalităţilor bucovinene: Doxachi Hurmuzachi | Dragusanul.ro

Doxachi HURMUZACHI

Doxachi HURMUZACHI

 

Hurmuzachi Doxachi

06.09.1782, Horodiştea – 30.03.1857, Cernauca

         Tatăl unor tribuni ai românismului în Bucovina, pe care Iraclie Porumbescu îi numise „Grachii Românilor bucovineni”, Doxachi Hurmuzachi a tradus din limba greacă, în 1848, „Datoriile arhiereilor şi a proistoşilor bisericii, tradus din greceşte şi dedicat clerului Bucovinei”. În noaptea de 24 spre 25 mai 1847, Franz Liszt a concertat la conacul lui din Cernauca, iar în 1848, revoluţionarii moldoveni, în frunte cu Alexandri, Negruzzi şi Cuza, s-au bucurat de frăţeasca lui ospitalitate (mai multe, în Mărturisitorii. O istorie a scrisului bucovinean *)..