Dîngeni - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Dîngeni – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Dângenii

*

Toată suma caselor: 52

Scădere rufeturile, însă: 8

3 femei sărace

2 preoţi i dascăli

1 ţigan

1 jidov

1 oştean cu cartea prea înălţatului Feldmareşal, om străin

Rămân birnici: 44

*

Birnici:

*

Mihălachi, dohotar, vornic

Lupul sin (fiu) Radu

Vasile, ciobotar

Iordachi Ţinu

Toader Dobrotă

Eftimie zet (al) Dobrotă

Grigoraş sin (fiu) Dobrotă

Pavlo cel roş

Mihălachi Humă

Radul, bârsan

Gavril zet Selegian

Chiril Selegian

Eftimie Selegian

Niagul, bârsan

Simion Grosu

Simion nepot Grosului

Simion zet (al) Selejan

Ion Bolfă, de la un an zace

Pintilie Porcos

Vasile sin Chiril

Andreiu Porcos

Petre, vătăman

Lupul Capră

Toader Răilian, priş dun Buhăceni

Ion, muntian ot tam

Georgie sin Nechitii

Simion Tofan

Ursul sin Grigorii Şuşăn

Ignat Şuşăn

Enachi, cheptănar

Enachi, cioban

Andrei sin (fiu) Savin

Gavril Cumpătă

Dumitraşco Bantuş

Alexandru sin Chirilă

Costandin Botoşan

Timofti Pleşca

Ion a popei

Pavăl Bantăş

Toader, croitor

Ion Huzun

Savin Siliştian

Eftimie, ciobotar

Toader sin Sălăgian

*

Femei sărace:

*

Marie Şuşoai

Ioana, ruscă

Ilinca, ciobotăriţă

*

Rufeturi:

*

Preotul Neculaiu

Ion sin (fiu) preotului, dascăl

*

Ţigan: Vasile

 

Jidov: Isac

 

Oştean: Vasile Hrisan, oştean cu cartea prea înălţatului  Feldmareşal, ce slujeşte la polcul  Kabridin

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 521 şi 522