Din anul 1848: Suceava – Cernăuţi | Dragusanul.ro

Din anul 1848: Suceava – Cernăuţi

1810: Franz Jaschke, Ansicht von Szutzawa in der Bukowina

 

Dar şi aici nu mă voi opri mult. Voi arunca numai ochii asupra ruinelor vechii Cetăţi a Sucevei: voi lăsă numai câteva lacrimi pe ele şi mă voi întoarce altădată, ca să le vizitez mai de aproape şi mai bine. Fosta capitală a Moldovei astăzi nu mai e un oraş român: locuitorii săi, în genere, sunt izraeliţi, şvabi şi alte seminţii austriece; abia într-o mahala au mai rămas câţiva lăutari bătrâni, care, prin cântecele lor, întreţin suvenirurile naţionale!

 

Mă voi grăbi dară să ajung mai curând la Cernăuţi, ca­pitala actuală a provinciei Bucovinei. Dar oricât durerea îmi strângea inima, călcând pe această ţară, pe care părinţii mei au apucat-o nedezlipită încă de tulpina sa, mintea mea se uimea, văzând frumuseţea şoselelor, regularitatea şi curăţenia oraşelor, progresele agriculturii şi rânduiala domnind pretutindeni, în perfectă regulă ca în ma­şina unei locomotive.

 

(Sion, Gheorghe, Suvenire contimporane, Bucureşti 1915, pp. 268-297).