Dimitrie Savu, singurătatea unui mare pictor bucovinean | Dragusanul.ro

Dimitrie Savu, singurătatea unui mare pictor bucovinean

Dimitrie Savu, Autoportret

Dimitrie Savu, Autoportret

*

Nu ne-am mai văzut de peste un deceniu, de atunci când un tablou al lui Dimitrie Savu ilustra coperta cărţii “Blestemul lui Brâncuşi“, o antologie a poeziei româneşti din diaspora. Omul îmi era, totuşi, prieten dintotdeauna, fiind croit din scânteia cosmică din care se mai întrupaseră încă doi prieteni, pictorii Adrian Bocancea şi Radu Bercea.

*

În perspectiva creaţiei, opera plastică a lui Dimitrie Savu este exponenţială pentru mai bine de un secol şi jumătate de artă plastică bucovineană, atât prin caracterul ei mărturisitor, în care tipologiile capătă expresii surprinzătoare, cât şi prin înrudirea stilistică şi cu opera primilor trei mari pictori români ai Bucovinei, Epaminonda Bucevschi, Eugen Maximovici şi Archip Roşca, dar şi cu cea a marilor acuarelişti germani, mărturisitori ai aceluiaşi spaţiu spiritual, şi, în primul rând, cu Franz Jaschke, Julius Zalaty Zuber, Rudolf Bern şi Mattias Adolf Charlemont. Ba chiar şi cu Knapp există o oarecare înrudire, mai ales în tehnica impresionistă de potenţare în transparenţă a depărtărilor.

*

Afis Galerie

*

Plecasem la Rădăuţi împreună cu colegii şi prietenii mei Mihai Pânzaru-PIM, Gabi Sandu şi Aurel Alexa, pentru a mă convinge, deşi nu mai era nevoie, că una dintre candidaturile serioase pentru premiul “Opera Omnia”, care se acordă, anual, în ianuarie, de Ziua Artelor Plastice Bucovinene, este cea a lui Dimitrie Savu. Tiberiu Cosovan, Mihai Pânzaru-PIM şi Ovidiu BOA văzuseră expoziţia “Peisaj bucovinean”, găzduită de splendida Galerie de Artă din Rădăuţi şi ţineau să o văd şi eu, care nu am şi refuz orice drepturi de jurizare. În plus, Dimitrie Savu ţinea morţiş să mă reîntâlnească, fiind dispus la orice sacrificiu în favoarea celor care mă vor captura şi mă vor aduce.

*

Dubla sfinţenie: imaginea şi reflectarea

Dubla sfinţenie: imaginea şi reflectarea

*

Nu ştiam că PIM premeditase să-şi facă emisiunea “3 G” de săptămâna viitoare cu Dimitrie Savu şi cu mine, aşa că am fost luat prin surprindere, pe când făceam încă o fotografie, de avertismentul tele-astrului de la “Intermedia”: “Gata, opreşte aparatul, căci se filmează!”. Şi s-a filmat.

*

PIM: Gata, oprşte aparatul, căci se filmează!

PIM: Gata, opreşte aparatul, căci se filmează!

*

Expoziţia lui Dimitrie Savu este atâta de frumoasă, încât vreau să v-o prezint, în imagini (în ordinea fotografierii), înainte de a o aduce la Suceava, în 12 noiembrie (când Tiberiu Cosovan va împlini 60 de ani şi-l vom sărbători cu lansarea unei noi cărţi), apoi va fi itinerată prin judeţ, odată cu cartea lui Tiberiu Cosovan. Dimitrie Savu trebuie smuls din singurătate şi adus la taifas în mijlocul celor câteva sute de oameni care mai trăiesc în acest judeţ (ceilalţi sunt populaţie politică şi populaţie electorală).

*

Afisul

*

Cu bunicii

*

E 1

*

E 2

*

E 3

*

E 4

*

E 5

*

E 6

*

E 7

*

E 8

*

E 9

*

E 10

*

E 11

*

E 12

*

E 13

*

E 14

*

E 15

*

E 16

*

E 17

*

E 18

*

E 19

*

E 20

*

E 21

*

E 22

*

E 23

*

E 24

*

E 25

*

E 26

*

E 27

*

E 28

*

E 29

*

E 30

*

E 31

*

E 32

*

E 33

*

E 34

*

E 35

*

E 36

*

E 37

*

E 38

*

E 39

*

E 40

*

E 41

*

Artistul Dimitrie Savu

Artistul Dimitrie Savu

*

Doi artişti ai Bucovinei: PIM şi SAVU

Doi artişti ai Bucovinei: PIM şi SAVU

*

În templul frumosului

În templul frumosului

*

Gabi Sandu

Gabi Sandu

*

Gabi Sandu 3

*

Gabi Sandu 2

*

Gabi Sandu 1