Dimitrie Loghin: Seară în turnul Nebuise | Dragusanul.ro

Dimitrie Loghin: Seară în turnul Nebuise

Moluz cu stropi de sânge muiat în veac trecut.

Cetatea spre Suceava şi-arată sânul veşted,

Doar ploaia-i paşte fruntea – un corn prin ani căzut

Un bour de la poară îi plânge urma-n creştet.

*

(Revista Bucovinei, nr. 9/1943, pg. 429)